ค่าเช่าพื้นที่เวปไซต์

guest profile image guest

การเบิกค่าเช่าพื้นที่เวปไซต์เบิกในงบดำเนินงานค่าสาธารณูโภคใช่หรือไม่คะ กรณีเริ่มเช่าตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2555 บริษัทเรียกเก็บล่วงหน้า สามารถเบิกจ่ายให้ก่อนไหรือไม่ และการเช่าพื้นที่คาบเกี่ยวไปถึงปีงบประมาณหน้า
ได้หรือไม่

ความคิดเห็น
guest profile guest

การเช่าข้ามปีคงไม่ได้นะครับ เพราะเป็นการก่อหนี้ผูกผันก่อนได้รับงบประมาณ ไม่สามารถกระทำได้ 

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 895 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,223 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,228 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา