การเบิกค่าห้องพัก

guest profile image guest

1. ทำงานประจำอยู่สำนักงานในจังหวัดสมุทรสงคราม เดินทางมาประชุมที่กรม (กรุงเทพฯ)  ทางกรมจัดที่พักให้สามารถเข้าพักได้หรือไม่ เนื่องจากทางกรมแจ้งว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ ไม่สามารถเข้าพักโรงแรมได้ รวมทั้งหน่วยงานที่อยู่จังหวัดสมุทรปราการก็ไม่สามารถเข้าพักได้เหมือนกัน
ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

ความคิดเห็น
guest profile guest

ถ้าให้ผมตอบตามระเบียบ ก็ต้องตอบว่า ถ้าผู้จัดไม่จัดที่พักให้ คุณก็สามารถไปใช้ พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้  แต่เรื่องการอบรมเป็นเรื่องที่ได้ทั้ง ๒ ฝ่าย คือฝ่ายผู้เข้ารับการอบรม ก็ได้ความรู้ ฝ่ายผู้จัดก็ได้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ฉนั้น จึงเป็นอำนาจของผู้จัด ที่จะพิจารณาถึงความเหมาะสม และกำหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมเบิกจ่ายตามความเหมาะสม อาจเป็นเพราะผู้จัดไม่มีงบประมาณ จึงให้จังหวัดใกล้เคียงเดินทางไป - กลับ  ถ้าท่านไม่สะดวก มีทางเลือก ๓ ทาง  ๑ ไม่ต้องเข้ารับการอบรม  ๒ เข้ารับการอบรมโดยเดินทางไป - กลับ ๓ ขอหัวหน้าส่วนราชการของคุณ เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีผู้จัดไม่จัดที่พักให้ เนื่องจากจำเป็นต้องพักค้าง
เป็นไงครับ ชัดเจนไหม 

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 921 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,241 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,244 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา