ผู้รับบำเหน็จตกทอด เสียชีวิต ขณะยื่นเรื่องขอรับเงินตกทอด

guest profile image guest
ทายาทยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จตกทอด  กรมบัญชีกลางยังไม่อนุมัติเงิน แต่ประสบอุบัติเสียชีวิตก่อน  ในส่วนของทายาทที่ตาย เป็นมรดกหรือไม่ จะจ่ายให้กับทายาทที่เหลือเลยได้หรือไม่  
ความคิดเห็น
guest profile guest

เป็นมรดกครับ  ไม่สามารถแบ่งจ่ายใหม่ได้ครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 783 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 4,162 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,156 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา