หารือค่าเช่าบ้าน

armies profile image armies
เมื่อปี 46 ได้ทำเรื่องกู้เงินซื้อบ้านและที่ดินกับธนาคารไว้ (ซึ่งข้อเท็จจริงเป็นการกู้ให้น้องสาว) แต่ไม่ได้เข้าพักและไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านหลังดังกล่าว ปัจจุบันอาศัยอยู่กับพ่อแม่สามี ในปี 57 ได้มีคำสั่งย้ายให้มารับตำแหน่งในท้องที่นี้ จะต้องเบิกค่าเช่าชื้อบ้านจากหลังนี้ หรือสามารถเช่าซื้อบ้านหลังใหม่ได้คะ ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็น
nuanporn profile nuanporn
ปัจจุบัน ดิฉันมีสิทธิได้รับค่าเช่าซื้อบ้านซึ่งผ่อนชำระกับธนาคาร โดยตาม พรฎ.เดิม ได้รับเดือนละ 3,500 บาท ซึ่งได้ทำสัญญากับธนาคาร โดยระบุว่า ชำระรายเดือนๆ ละ ไม่น้อยกว่า 3,500 บาท แต่ปัจจุบันสิทธิ์ สามารถเบิกได้ถึง 6,000 บาท ขอถามว่า ปัจจุบันดิฉันได้ชำระให้ธนาคารเดือนละ 6,000 บาท แล้วนำมาเบิกหน่วยงานต้นสังกัดตามที่จ่ายจริง ได้หรือไม่ ขอบคุณค่ะ รอคำตอบนะคะ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

11 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
guest Icon ขอถามกรณีเบิกค่าเช่าบ้าน 98 อ่าน 24,244 11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การนับเวลาเพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยง 16 อ่าน 24,222 11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 14 อ่าน 20,268 11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 5 อ่าน 16,439 11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเบิกค่าพาหนะกรณีไปอบรม 31 อ่าน 16,429 11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเบิกค่าขนย้าย 10 อ่าน 15,020 11 ปีที่ผ่านมา
11 ปีที่ผ่านมา