เกม “Find Animals” จากสื่อฟิวเจอร์บอร์ด (ช่วงชั้นที่ 1)

krukrub profile image krukrub
เกมนี้นักเรียนจะได้ฝึกความจำและได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับสัตว์ไปพร้อมๆ กัน

อุปกรณ์

1. แผ่นเกมแบบเปิดแผ่นป้ายความจำ (ทำจากฟิวเจอร์บอร์ด) ดังรูป

2. กระดานและชอล์ก

3. รูปภาพสัตว์ที่ต้องการหา (ไม่มีก็ได้)


วิธีเล่น

1. ติดแผ่นเกมแบบเปิดแผ่นป้ายความจำบนกระดานดำโดยใช้เทปกาวสองหน้า แล้วให้นักเรียนสังเกตและอธิบายลักษณะของสื่อชิ้นนี้เพื่อสร้างความสนใจและสมาธิ

2. แบ่งฝ่ายเป็นชายและหญิง ครูบอกว่าสัตว์ตัวแรกที่เราจะหาคือ มด สะกดอย่างไร? (ANT) ครูอาจจะเขียนคำศัพท์บนลงบนกระดานดำหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับระดับชั้นของเด็กและจุดประสงค์การเรียนรู้ แล้วให้นักเรียนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มเปิดแผ่นป้ายหาตัว A ก่อนโดยบอกหมายเลขที่จะเปิด เช่น หมายเลข 5 ครูเปิดแผ่นป้ายหมายเลขนั้นข้างหลังจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษซ่อนอยู่ เช่น อาจจะเป็นตัว P แสดงว่ายังไม่ใช่ต้องเปิดใหม่ ครูปิดแผ่นป้ายเอาไว้ตามเดิม

3. ครูให้อีกฝ่ายหนึ่งเปิดบ้าง นักเรียนอาจจะบอกว่าเป็นหมายเลข 8 สมมติว่าเมื่อเปิดหมายเลข 8 ออกมาแล้วเจอตัว A อยู่ข้างหลังฝ่ายนั้นก็จะได้ 1 คะแนน ถ้าถูกต้องครูไม่ต้องปิดแผ่นป้ายให้เปิดเอาไว้เลย นั่นคือ เมื่อเปิดแต่ละครั้งนักเรียนต้องจดจำให้ได้ว่าข้างหลังแผ่นป้ายนั้นๆ มีตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใดซ่อนอยู่ข้างหลัง

4. ให้นักเรียนแต่ละฝ่ายสลับกันตอบและเปิดแผ่นป้ายแบบนี้จนกว่าจะเปิดได้ครบทั้ง 3 ตัว คือ ตัว A N และ T เรียงตามลำดับถ้าเปิดแล้วยังไม่ใช่ก็ให้ปิดแผ่นป้ายเอาไว้เหมือนเดิม

5. เมื่อหาตัวอักษรได้ครบ 3 ตัวแล้วให้ปิดแผ่นป้ายเอาไว้ตามเดิมถือว่าหมดรอบ

6. รอบต่อไปครูให้นักเรียนหาสัตว์ตัวที่ 2 เช่น BIRD PIG HEN COW ฯลฯ แล้วดำเนินกิจกรรมแบบนี้ (ข้อที่ 2-4)ไปเรื่อยๆ อาจจะให้นักเรียนหาประมาณ 10 ตัว (10 คำ)เมื่อจบเกมให้สรุปคะแนนว่าฝ่ายใดที่มีคะแนนมากกว่าจะเป็นผู้ชนะของเกมนี้

หมายเหตุ : ครูอาจจะใช้รูปภาพสัตว์ตอนเกริ่นนำว่าเราจะหาสัตว์ตัวใดเพื่อสร้างสีสันและดึงดูดความสนใจของเด็กได้

เกม “Find Animals” จากสื่อฟิวเจอร์บอร์ด (ช่วงชั้นที่ 1)

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

tinyofsky Icon SEO สายเทา คืออะไร อ่าน 67 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
tinyofsky Icon หลักสูตรสอน SEO อ่าน 43 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
premphurish Icon Merris  เมอร์ริส น้ำดื่มอารมณ์ดี 1 อ่าน 310 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
porngaroon Icon ดูแลสุขภาพด้วยอาหาร 6 สี 1 อ่าน 550 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
porngaroon Icon เรียนออนไลน์ ปลอดภัยจาก Covid-19 1 อ่าน 527 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา