สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของพนักงาน อบต.โอนมารับราชการเป็นบุคลากรทางการศึกษา

guest profile image guest
พนักงาน อบต. โอนมารับราชการเป็นบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่มีบ้านพักจัดให้  ไม่มีบ้านเป็นของตนเอง สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่คะ 
ความคิดเห็น
guest profile guest

ต้องถามก่อนว่า คุณได้รับคำสั่งตามมาตรา 7 หรือไม่ ถ้าได้
ผมตอบตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดไว้ดังนี้
คุณไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  เนื่องจากคุณไม่ได้เป็นข้าราชการตามมาตรา 4 มาก่อน  จึงถือว่าคุณเป็นข้าราชการตามมาตรา 4 เมื่อโอนย้ายมา กรมบัญชีกลางถือเสมือนว่า คุณเข้ารับราชการใหม่ รายงานตัวและปฎิบัติราชการครั้งแรกที่นี่่ จึงไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
แต่ศาลปกครองไม่เห็นด้วย ตามที่กรมบัญชีกลางชี้แจง
ฉนั้น คุณจึงต้องฟ้องศาลปกครอง เพื่อขอเบิกค่าเ่ช่าบ้าน โดยคุณทำเรื่องขอเบิกค่าเช่าบ้าน เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อผู้มีอำนาจไม่อนุมัติ คุณก็ทำเรื่องไปฟ้องศาลปกครอง

guest profile guest
   เบิกได้ 100%  ขอให้ผู้ตอบดูคำส่งศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ.721/2548  คดีหมายเลขแดงที่ อ.74/2552  พนักงานส่วนท้องถิ่นถือได้ว่าเป็นข้าราชการเหมือนกัน  แต่เป็นคละประเภท
  กรุณาอย่าซี้ซั้วตอบ  ถ้าไม่แม่น
guest profile guest
คุณ คนท้องถิ่น 
คุณเขียนถึงใคร ซี้ซั้วตอบ  คุณไม่รู้เรื่องแล้วยังทำเป็นอวดรู้  คดีศาลปกครอง เป็นคดีส่วนตัว นำมาเป็นบรรทัดฐานไม่ได้  ผมจึงแนะนำให้ไปฟ้องศาลปกครอง ผมก็บอกแล้วว่าต้องไปฟ้องศาลปกครอง แล้วผมซี้ซั่วตรงไหน ไม่แม่น ผมเป็นวิทยากรค่าเช่าบ้านมา 10 ปีไม่ได้หรอก กรุณาใช้คำพูดให้เกียรติกันบ้าง
ผมอยากให้เป็นคุณโอนย้ายมาเป็นข้าราชการพลเรือนดูซิว่า จะเบิกได้ 100%  หรือต้องไปฟ้องศาลปกครอง

กลับไปอ่านคำตอบใหม่ แล้วจงเข้าใจซะว่า ผู้ตอบได้อธิบายไว้ชัดเจน ขนาดไหน ตาม พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547  ซึ่งกรมบัญชีกลางเป็นผู้กำกับดูแล ยังไม่แก้ไข และยืนยันเหมือนเดิม  ว่าไม่สามารถเบิกได้ ส่วนราชการไหน ให้เบิกก็ถือว่าผิด ไม่ปฎิบัติตาม พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547  เมื่อไม่ให้เบิกก็ถือเป็นคดีทางปกครอง จึงต้องฟ้องศาลปกครอง เข้าใจ บ่
guest profile guest

รบกวนถามคุณสมเจตน์ คำว่า กระทรวงอื่นที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา  ในมาตรา 4 หมายความถึงอะไรค่ะ เนื่องจากกำลังทำเรื่องโอนย้ายไปเป็นบุคลากรทางการศึกษาเหมือนกัน (พนักงานส่วนท้องถิ่น)

guest profile guest
มาตรา 4 ของพระราชกฤษฎีาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 ไม่มีคำว่า กระทรวงอื่น ครับ
guest profile guest
ขอสอบถามพี่สมเจตน์ หนูรับราชการครั้งแรก 16 ก.ค.46 ตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่กรุงเทพฯ มิ.ย.49 โอนไปต่างจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี พื้นที่อำเภอเมือง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ ปัจจุบันเป็นระดับชำนาญการ และเบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้ อยากทราบว่า ตอนนี้หนูจะโอนไปหน่วยงานสำนักงานพื้นที่มัธยมศึกษา หนูจะได้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านไหมค่ะ และถ้ามีสิทธิ์ คณะอ.ก.ค.ศ.จะมาตัดสิทธิ์หนูได้ไหมค่ะ และขอถามเพิ่มเติมว่า หนูจะโอนไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ แล้วหนูจะได้รับเงินเดือนเท่าเดิมไหม และหนูจะได้รับค่าวิชาชีพไหมและได้รับเมื่อไร (ในส่วนที่เพิ่มเติมพี่สมเจตน์จะไม่ตอบก็ได้น๊ะค่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ หนูกำลังจะหลงทางไหมค่ะ หรืออยู่ที่เดิมดีอยู่แล้ว) 
guest profile guest
คุณไม่ได้บอกว่า สำนักงานใหม่ตั้งอยู่ที่ใด เอาเป็นว่าผมเดาว่าอยู่อำเภอเมื่อง จังหวัดเพชรบุรี เหมือนเดิมแล้วกันนะ  ถ้าเป็นอย่างที่เขียน คุณมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้ัานต่อไปได้ กรณีที่ อ.ก.ค.ศ. จะไม่ให้หนูเบิกค่าเช่าบ้าน สามารถทำได้กรณี ในคำขอโอน คุณเขียนว่าจะไม่ขอเบิกค่าเช่าบ้าน  ซึ่งไม่เกี่ยวกับระเบียบ แต่เป็นข้อสัญญาของคุณเอง
เรื่องค่าวิชาชีพ ผมไม่ค่อยมีความรู้่ครับ สำหรับการโอนของคุณ ผมขอให้กำลังใจครับ ถ้าคุณคิดว่ามันเหมาะสม มีอนาคตก็ทำเลยครับ
ผมก็โอนมาจาก สป.สาธารณสุข แต่เดิมผมเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลลำพูน เหตุผลที่ผมโอน เพราะผมคิดว่า ถึงผมจะทำงานเต็มที่อย่างไร ก็ไม่สามารถเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้  จึงโอนมาสำนักงานคลังจังหวัด เพราะคิดว่ายังไงก็มีโอกาสเป็นคลังจังหวัดครับ
guest profile guest

ในคำขอโอนของหนูที่ส่งไปไม่มีเขียนว่าจะไม่เบิกค่าเช่าบ้านค่ะ มีแต่เขียนว่าไม่ขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าขนย้าย เท่านั้นค่ะ ขอบคุณพี่สมเจตน์มากๆเลยค่ะสำหรับคำตอบ และประสบการณ์ของพี่ที่ช่วยให้หนูมีกำลังใจและสบายใจที่จะตัดสินใจ

guest profile guest
ขอเรียนถามครับ
เดิมใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านกรณีกู้สร้างบ้านจาก ธอส. อยู่ที่ อำเภอ ก
ต่อมาได้รับคำสั่งย้ายไป อำเภอ ข(ก็ยังเบิกต่อจากบ้านหลังเดิม)
ถ้าขอย้ายกลับไปที่ อำเภอ ก จะมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านไหมครับ(หนี้ยังเหลืออีกมาก)
ขอบคุณครับ
guest profile guest

ขอเรียนถามคุณสมเจตน์ค่ะ
ดิฉันบรรจุครั้งแรกเป็นเจ้าพนักงานสรรพากร ที่กทม. เขตห้วยขวางต่อมาเขียนคำร้องขอย้ายมาปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร แต่เป็นที่ อ.คลองลาน ถ้าดิฉันขอช่วยราชการที่สรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร อ.เมือง กรณีสอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการสรรพากร และได้รับคำสั่งให้บรรจุที่ กทม.เขตพญาไท ไม่ทราบว่าจะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่คะ ขอความรู้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

guest profile guest
ตอบคุณนพพร
ถ้าคุณขอย้าย จะติดมาตรา 7(3) ย้ายตามคำร้องขอของตนเอง ทำให้ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านครับ
guest profile guest
เรียนถาม คุณสมเจตน์ ครับ
ผมเป็นข้าราชการทหารโอนย้ายมาเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ อบต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา (ภูมิลำเนา อยู่ ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา) ซึ่งสอบถามทางคลังที่ทำงานเขาบอกว่าผมมีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน ถ้าเช่าบ้านอยู่ใน อ.บัวใหญ่ แต่ผมไม่ได้ทำเรื่องเบิกเพราะเดินทางไป-กลับอาศัยบ้านแม่ ต่อมาแฟนผมต้องย้ายไทำงานอยู่ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา จึงต้องเช่าบ้านอยู่อาศัย อยากถามว่าถ้าผมเช่าบ้านอยู่ใน อ.เมือง จ.นครราชสีมา ผมมีสิทธิ์เบิกค่าเช้าบ้านไหมครับ ถ้าได้ ผมจะเอาระเบียบตัวไหนไปอ้างกับทางคลังครับ ซึ่งทางคลังเขาบอกว่าไม่น่าจะได้แต่ก็ไม่ได้เอาระเบียบอะไรมาอ้างกับผม รบกวนด้วยครับและขอบคุณล่วงหน้าครับ
guest profile guest
การเช่าบ้าน ไม่มีข้อห้ามว่าต้องเข่าในท้องที่ที่ปฎิบัติราชการ จึงสามารถเช่าที่ไหนก็ได้ ขอให้เดินทางมาปฎิบัติราชการได้โดยสะดวก ไม่เหมือนการซื้อบ้าน ต้องซื้อในท้องที่ที่ปฎิบัติราชการเท่านั้น
guest profile guest
เรียนถามคุณสมเจตน์ค่ะ
ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่โอนย้ายมาจากท้องถิ่น มาเป็นบุคลากรทางการศึกษา ทั้งที่เบิกค่าเช่าซื้อบ้านอยู่ท้องที่เดิมอยู่แล้ว ก็กลายเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน เนื่องจากไม่ใช่ข้าราชการตามมาตรา 4 ถือว่าเป็นการบรรจุรับราชการครั้งแรก ต่อมาก็ได้ฟ้องศาลปกครอง  เพราะกรมบัญชีกลางตอบข้อหารือว่า คำพิพากษาไม่ผูกพันกับบุคคลภายนอก  จึงต้องฟ้องเพื่อให้ระบุเป็นชื่อของตัวเอง ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอฟังคำพิพากษา และคิดว่าเบิกได้ค่ะ คำถามคือ
1. ปัจจุบันผ่อนชำระค่าบ้านที่ท้องที่ ก. (หลังที่เคยเบิก) แต่ปัจจุบันเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ท้องที่ ข. จะใช้สิทธิ์เบิกบ้านหลังเดิมที่ท้องที่ ก.ได้ใช่ไหมคะ?
2. ถ้าอยากซื้อบ้านที่ท้องที่ ข. จำเป็นต้องเปลี่ยนมาเบิกหลังท้องที่ ข. แทน หรือเปล่าคะ จะใช้สิทธิ์เบิกท้องที่ ก.ไปเรื่อย ๆได้หรือไม่  
3. ถ้าซื่อบ้านที่ท้องที่ ข.แล้วยังใช้หลังท้องที่ ก.เบิกอยู่ ต่อมาอยากเปลี่ยนมาเบิกหลังท้องที่ ข. ได้หรือไม่คะ
(เหตุผลคือ อยู่จริงที่ท้องที่ ก. แต่หลังท้องที่ ข. ยังไม่เจริญพอที่จะอยู่อาศัย จะซื้อไว้ให้คนเช่า รอให้เจริญกว่านี้อีกสัก 2-3 ปีค่อยใช้สิทธิเบิก เพราะกลัวว่าเบิกแล้วให้คนเช่าจะผิดกฏหมายค่ะ )
guest profile guest
เรียนถามคุณสมเจตน์ค่ะ
ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่โอนย้ายมาจากท้องถิ่น มาเป็นบุคลากรทางการศึกษา ทั้งที่เบิกค่าเช่าซื้อบ้านอยู่ท้องที่เดิมอยู่แล้ว ก็กลายเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน เนื่องจากไม่ใช่ข้าราชการตามมาตรา 4 ถือว่าเป็นการบรรจุรับราชการครั้งแรก ต่อมาก็ได้ฟ้องศาลปกครอง  เพราะกรมบัญชีกลางตอบข้อหารือว่า คำพิพากษาไม่ผูกพันกับบุคคลภายนอก  จึงต้องฟ้องเพื่อให้ระบุเป็นชื่อของตัวเอง ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอฟังคำพิพากษา และคิดว่าเบิกได้ค่ะ คำถามคือ
1. ปัจจุบันผ่อนชำระค่าบ้านที่ท้องที่ ก. (หลังที่เคยเบิก) แต่ปัจจุบันเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่ท้องที่ ข. จะใช้สิทธิ์เบิกบ้านหลังเดิมที่ท้องที่ ก.ได้ใช่ไหมคะ?
2. ถ้าอยากซื้อบ้านที่ท้องที่ ข. จำเป็นต้องเปลี่ยนมาเบิกหลังท้องที่ ข. แทน หรือเปล่าคะ จะใช้สิทธิ์เบิกท้องที่ ก.ไปเรื่อย ๆได้หรือไม่  
3. ถ้าซื่อบ้านที่ท้องที่ ข.แล้วยังใช้หลังท้องที่ ก.เบิกอยู่ ต่อมาอยากเปลี่ยนมาเบิกหลังท้องที่ ข. ได้หรือไม่คะ
(เหตุผลคือ อยู่จริงที่ท้องที่ ก. แต่หลังท้องที่ ข. ยังไม่เจริญพอที่จะอยู่อาศัย จะซื้อไว้ให้คนเช่า รอให้เจริญกว่านี้อีกสัก 2-3 ปีค่อยใช้สิทธิเบิก เพราะกลัวว่าเบิกแล้วให้คนเช่าจะผิดกฏหมายค่ะ )
guest profile guest
ตอบรวมเลยนะครับ  ถ้าติดมาตรา 7(2) ก็ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน  ฉนั้น การซื้อบ้านต้องมีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงินครับ และขอให้คุณเข้าใจว่า ในท้องที่ที่คุณมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน คุณสามารถดำเนินการดังนี้
1. เช่าบ้าน     2. เช๋าซื้อบ้านในท้องที่ที่ปฏิบัติราชการ 3 นำบ้านหลังที่เคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่อื่นมาเบิก
ทั้ง 3 กรณีคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช่น ไม่นำสิทธิที่เคยผ่อนชำระจากท้องที่อื่น แต่ใช้สิทธิเช่าซื้อบ้านในท้องที่ที่ปฎิบัติราชการ หรือ ใช้สิทธิตามข้อ 3 ไปเรื่อย ๆ พอผ่อนหมดแล้ว ก็ใช้สิทธิตามข้อ 2 ก็ได้ครับ
guest profile guest
ขอบคุณค่ะคุณสมเจตน์
เรียนถามอีกอย่างนะคะ สมมติว่า เช่าซื้อบ้านแล้วเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ สมมติว่าสร้างบ้านสวนหลังเล็กอีกหลังในที่ดินคนละแปลง ท้องที่เดียวกัน ด้วยเงินสด สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านจะหมดไปหรือเปล่าคะ
guest profile guest

เรียนถามคุณสมเจตน์ค่ะ
1.ดิฉันรับราชการครั้งแรกที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ เบิกค่าเช่าบ้านทุกเดือน ต่อมาโอนมาอยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านหรือเปล่าคะ
2.ในท้ายคำสั่งเขียนว่า โอนตามผลการคัดเลือก มีผลกับการเบิกค่าเช่าบ้านมั๊ยคะ
3.ถ้าเบิกค่าเช่าบ้านได้ เราจะอ้างอิง หนังสือตังไหนคะ
ขอบคุณมากๆค่ะ

guest profile guest
ตอบคุณกมล ถ้ามีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิของตนเองแล้ว ย่อมไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ตอบคุณ pui   คุณไม่ได้บอกว่าโอนไปเขตพื้นที่ในท้องที่เดิมหรือไม่  จึงไม่สามารถตอบได้ครับ ขอรายละเอียดให้ชัดเจนอีกนิดครับ
guest profile guest

เรียนคุณสมเจตน์
1.เมื่อก่อนดิฉันอยู่ สนง.สถิติแห่งชาติ(กรุงเทพฯ) แล้วโอนมา อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ขอนแก่น) ในท้องที่ที่เป็นอำเภอบ้านเกิด ตอนนี้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองค่ะ อยากแยกครอบครัวมาอยู่ต่างหากค่ะ
2.ในกรณีท้ายคำสั่งเขียนว่า โอนตามคำร้องขอ มีผลทำให้ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ใช่มั๊ยคะ (เพื่อนฝากถามค่ะ) มีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้มั๊ยคะ
 ขอบคุณค่ะ

guest profile guest
1. มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ถ้าทางราชการไม่ได้จัดทีพ่ักให้
2.  ถือว่าไม่ได้ย้ายตามคำร้องขอของตนเอง
3 พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 7 มาตรา 14 สำหรับวิธีการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. ในท้ายคำสั่งเขียนว่า โอนตามคำร้องขอ หมายความว่าอยู่คนละส่วนราชการเหมือนคุณใช่่หรือไม่  ถ้าใช่ ตามระเบียบเบิกค่าเช่าบ้านได้  แต่ต้องดูที่หนังสือขอโอนว่าเพื่อนท่านเขียนในคำขอโอนว่าไม่ขอรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเช่าบ้าน  ซึ่งส่วนมากหนังสือขอโอนจะพิมพ์ไว้ ท่านต้องขีดฆ่าออกเสีย  ถ้าไม่ได้ขีดฆ่าออก ก็แสดงว่าท่านยินดีที่จะไม่ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าเช่าบ้าน ไม่เกี่ยวกับ พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ran007 profile ran007
รบกวนสอบถามท่านสมเจตน์ กรณี พนักงานเทศบาลสามัญ โอนย้ายไป สพป จะเบิกค่าเช่าบ้านได้มั้ย หากอ้างหนังสือ กรมบัญชีกลาง http://saraban-law.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.12098_1_BCS_1_pdf
 แล้ว กรณีโอนย้าย ก่อนที่ ร่างพรฎ ค่าเช่าบ้าน ตาม มติ ครม. 9 เม.ย. 2556 ที่ระบุว่า ข้าราชการท้องถิ่น กรณีโอนไปส่วนกลางเป็นครั้งแรก ไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้าน ตาม พรฎ.นี้  
สามารถดำเนินการได้มากน้อยเพียงใด 
หนังสือบตอบข้อหารือของกรมบัญชีกลาง ดังนี้  ใช้อ้างอิงได้หรือไม่
๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๒.๓//๒๑๔๕ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ 
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๑๑๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ 
๓. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๒.๓/๐๙๗๓๔ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ 


somjate_m profile somjate_m

เบิกได้ครับ อ้างหนังสือดังกล่าวนั่นแหละครับ

guest profile guest
พ่อมึงดิ พนักงานส่วนตำบลไม่ใช่ข้าราชการมาก่อน โครตมั่ว
ran007 profile ran007
ขอบคุณท่านสมเจตนืมากๆๆครับ ที่ให้ความกระจ่าง
ran007 profile ran007
ขอบคุณท่านสมเจตนืมากๆๆครับ ที่ให้ความกระจ่าง
guest profile guest
เรียน  อาจารย์สมเจตน์   
        ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0422.3/19102  ลงวันที่ 27 พ.ค.56  อนุมัติให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่โอนมารับราชการที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เบิกค่าเช่าบ้านได้  ใช่ไหมคะ  รบกวนอาจารย์ตีความหนังสือฉบับดังกล่าวให้หน่อยค่ะ  
guest profile guest
ใช่ครับ ตอนนี้กรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแนวทางแล้วครับ
guest profile guest
สวัสดีครับ คุณสมเจตน์
    ขอเรียนสอบถามเรื่องสิทธิค่าเช่าบ้านดังนี้ ครับ
    1.ก่อนหน้านี้ผมเป็นข้าราชการตำรวจ ยศ สิบตำรวจตรี (ชั้นประทวน) อยู่ที่ จ.ภูเก็ต
    2.ระหว่างรับราชการอยู่ที่ จ.ภูเก็ต ผมได้ซื้อบ้านเพื่อพักอาศัยกับครอบครัวที่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี และผ่อนชำระกับ ธอส.(อยู่ระหว่างผ่อนชำระ)
    3. ต่อมาผมสอบเลื่อนเป็น(ชั้นสัญญบัตร) ผ่านการอบรม เลือกไปดำรงตำแหน่งตามลำดับคะแนน และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้มียศ ร้อยตำรวตรี ให้ไปดำรงตำแหน่งที่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ตั้งอยู่ ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี(ยังไม่ได้จัดที่พักให้)
    4.ผมไม่เคยใช้สิทธิเบิกค่าที่พักมาก่อน
    5.ผมจะขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าที่พัก ได้หรือไม่อย่างไร
    ผมขอนับถือ และขอขอบคุณมา ณ. โอกาสนี้ครับ
guest profile guest
คุณได้รับคำสั่งให้เดินทางไปปฎิบัติราชการประจำต่างท้องที่ตามมาตรา7 ถ้าทางราชการไม่ได้จัดที่พักให้ คุณสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ครับ
guest profile guest
สวัสดีครับ อ.สมเจตน์

ขอเรียนสอบถามสิทธิค่าเช่าบ้านดังนี้ครับ

1. ผมโอนมาจากท้องถิ่นเมื่อปี 53 ต่างท้องที่ครับ ตอนนั้นไม่ได้รับค่าเช่าบ้าน แต่ตามหนังสือกรมบัชีกลาง ที่ กค 0422.3/19102 ลงวันที่ 27 พ.ค.56 อนุมัติให้พนักงานส่วนท้องถิ่นที่โอนมารับราชการที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เบิกค่าเช่าบ้านได้  ถามว่าผมมีสิทธิเบิกย้อนหลังหรือไม่ ตอนนั้นทำงานที่ สพป.แล้วย้ายตามคำร้องมา สพม.ต่างท้องที่ยังมีสิทธิเบิกหรือไม่ครับ
guest profile guest
ตอนนั้นกรมบัญชีกลางตีความว่าเบิกไม่ได้ครับ และคุณก็ไม่ได้รักษาสิทธิโดยการฟ้องศาลปกครอง จึงไม่สามารถเบิกย้อนหลังได้ครับ
guest profile guest
พอดีผมกำลังจะทำเรื่องย้าย เข้า สพป.เหมือนกัน อยากทราบว่าขั้นตอนการทำเรื่องขอโอน (ย้าย) จาก อบต เข้า สพป.ต้องทำอะไรบ้างแล้วใช้เวลาเท่าไหร่ถึงได้ย้าย
guest profile guest
การโอนเป็นเรื่องของ 2 หน่วยงานครับ ผมไม่สามารถตอบได้ครับ ถ้าท้้ง 2 หน่วยงานยินดีให้โอนและรับโอน ก็จะออกคำสั่งเป็นวันเดียวกันครับ สำหรับขั้นตอนช้าเร็วก็อยู่ที่ทั้ง 2 หน่วยงานครับ สำหรับท้องถิ่นก็ต้องเข้าคณะกรรมการก่อน ซึ่งคณะกรรมการจะประชุมกันเดือนละครั้ง
guest profile guest
เรียน คุณสมเจตน์
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ 0422.3/19102 ลงวันที่ 27 พ.ค. 56 ข้าราชการท้องถิ่นโอนไปสังกัด สพฐ. สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ ในทางกลับกัน ถ้าข้าราชการครูสังกัด สพฐ โอนมาสังกัดเทศบาล ก็สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้เช่นกัน จะเป็นการขัดกับ พ.ร.บ.ค่าเช้าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือไม่ กรุณาตอบด้วยครับ ขอบคุณครับ
guest profile guest
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้เบิกอยู่แล้วครับ ไม่ขัดครับ
guest profile guest
เรียน อ.สมเจตน์
       ผมโอนมาจากข้าราชการส่วนท้องถิ่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนเมื่อปี ๒๕๕๒ ได้ดำเนินการขอเบิกค่าเช่าบ้านตามขั้นตอนจนถึงฟ้องศาลปกครองปัจจุบันคดีอยู๋ระหว่างกระบวนพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด อยากเรียนถามว่าภายหลังกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแนวทางให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่โอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้จากเดิมไม่ให้เบิกเพราะขัดกับมาตรา ๔ และมาตรา ๗ นั้น ระหว่างดคียังไม่สิ้นสุดผมสามารถนำแนวทางของกรมบัญชีกลางดังกล่าวที่ให้เบิกค่าเช่าบ้านได้  ยื่นขออนุมัติเบิกค่าเช่าบ้านต่อต้นสังกัดได้หรือไม่
guest profile guest

somjate_m
User Info ส่งข้อความ

ความเห็นที่ #23 เมื่อ 24 พฤษภาคม 2556 13:55 [115.31.153.219]ตอบอ้างอิงความเห็นนี้- แจ้งลบ

เบิกได้ครับ อ้างหนังสือดังกล่าวนั่นแหละครับเบิกได้แล้วเหรอจ๊ะ  เจ๊....
guest profile guest
ไม่ได้ครับ เพราะขณะคุณย้ายกรมบัญชีกลางวินิจฉัยว่าเบิกไม่ได้ รอคำสั่งศาลปกครองครับ อดทนหน่อย
guest profile guest
เรียนสอบถามหน่อค่ะ
ดิฉันบรรจุครั้งแรกที่เชียงราย  แล้วย้ายมาอยู่จังหวัดพะเยา อำเภอจุน แต่ตอนที่บรรจุครั้งแรกนั้นได้ส้รางบ้านกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งอยู่ที่บ้านในอำเภอชียงคำ จังหวัดพะเยา และไม่เคยขอใช้สิทธิในการขอเบิกค่าเช่าเลยแม้แต่ครั้งเดียวค่ะ  อยากถามว่า  1.ถ้าจะขอใช้สิทธิในการเบิกค่าเช่าครั้งแรกต้องเบิกค่าเช่าบ้านก่อนใช่มั๊ยคะ 2.หรือการขอใช้สิทธิ์ครั้งแรกขอเบิกค่าเช่าซื้อบ้านในอำเภอเชียงคำได้เลยคะ 3.หรือเบิกเช่าบ้านก่อนแล้วค่อยขอเบิกเช่าซื้อต่อคะ
guest profile guest
ตอนนี้คุณอยู่อำเภอจุน และมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน สามารถทำได้คือ
1. เช่าบ้าน

2. เช่าซื้อบ้านในท้องที่อำเภอจุน
guest profile guest

เรียนสอบถามค่ะ ต่อจากข้อความที่ 40 ค่ะ และคำตอบข้อความที่ 41 ค่ะ
ถามว่า  1.ถ้าดิฉันไม่ใช่เจ้าบ้านสามารถเบิกค่าเช่าบ้านหลังดังกล่าวที่อยู่อำเภอเชียงคำได้มั๊ยคะแต่เป็นผู้กู้เงินมาสร้างค่ะ 2.เช่าบ้านยังไงถึงเรียกว่าเพื่อพักอาศัย

guest profile guest
1.เป็นเจ้าของบ้าน เช่าบ้านตนเองไม่ได้
2. เช่าจริง อยู่อาศัยจริง
guest profile guest

ถามคุณสมเจตน์
กรณี ดิฉันทำงานอยู่ สำนักงานประกันสังคม จ.ปทุมธานี และซื้อบ้านใน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท อยู่ระหว่างการผ่อนชำระไม่มีสิทธิเบิกเช่าซื้อ   และต่อมาขอโอนมารับราชการส่วนท้องถิ่นใน อ.วัดสิงห์  สามารถใช้สิทธิเบิกเช่าซื้อได้ไหมคะ   
guest profile guest
ถ้ามีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน สามารถนำบ้านที่เช่าซื้ออยู่ที่อำเภอวัดสิงห์มาเบิกเป็นค่าเช่าบ้านได้
thai173 profile thai173
เรียนถามค่ะ ดิฉันได้รับคำสั่งโอนย้ายมารับราชการเทศบาลในต่างท้องที่ ที่ไม่มีการจัดบ้านพักให้  คู่สมรส (จดทะเบียน) ได้กู้เงินเพื่อสร้างบ้าน(กู้ก่อนที่จะจดทะเบียนสมรส และกู้เพียงผู้เดียว)  ในท้องที่ที่ดิฉันโอนย้าย แต่ยังผ่อนชำระไม่หมด และดิฉันได้ออกมาเช่าบ้านพักอาศัยอีกหลังหนึ่ง ขอเรียนถามว่าดิฉันสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่คะ
KomsonTUM profile KomsonTUM
ขอสอบถามหน่อยนะครับ
กระผมบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกวันที่ 1 ธันวาคม 2547 ในตำแหน่งช่างโยธา 1 องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 ได้โอนย้ายมารับราชการในตำแหน่ง ช่างโยธา 1 องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 14 มกราคม 2551 ได้โอนย้ายมารับราชการในตำแหน่ง ช่างสำรวจ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และต่อมาได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน กลุ่มงานช่างและแผนที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ข้าพเจ้าจะเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

11 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,292 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,451 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,215 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,497 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา