ค่าธรรมเนียมการศึกษา

guest profile image guest
ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในรายการย่อยตามใบแจ้งยอดชำระเงิน ระบุเป็น
1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา (Tuition fee)                                 8,000 บาท
2. ค่าลงทะเบียน แคลคูลัส 1 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 2 ฯลฯ         0 บาท
       
มิได้ระบุเป็น ค่าบำรุงการศึกษา
ในประกาศมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 972/2549) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขัั้้นปริญญาตรี ภาคปกติ ปี 50
ไม่ระบุว่าสามารถเบิกได้

กรณีใบสำคัญนี้สามารถเบิกได้หรือไม่
ความคิดเห็น
guest profile guest

ผมเคยเรียนถาม อาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา  ทางอาจารย์บอกว่า ได้กำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนในลักษณะเหมาจ่าย เป็นเทอม ไม่ได้กำหนดเป็นรายวิชา หรือรายหน่วยกิจ ไม่ว่านักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนกี่วิชา ก็ต้องจ่ายเงินเหมาจ่ายในราคาเท่ากัน
ในประกาศมหาวิทยลัย ก็จะบอกว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ให้หมายความรวมถึง ....................  ซึ่งมีการรวมค่าประกัน และอื่น ๆ ในเหมาจ่ายด้วย
ถ้าท่านมีประกาศมหาวิทยาลัยตามที่ผมบอก ก็สามารถเบิกจ่ายได้ครับ
ทางมหาวิทยาลัย ให้เหตุผลว่า เป็นการบังคับให้นักศึกษา มีความตั้งใจเรียนให้จบ ตามเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่จบจะเสียเงินมาก เพราะต้องจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายทุกเทอม ไม่ว่าจะลงทะเบียนเรียนไม่กี่วิชาก็ตาม

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 2,462 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 1,834 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 1,758 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,207 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,353 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,330 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,466 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,747 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,213 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,608 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา