ขอปรึกษาเรื่องการนับเวลาการเดินทางไปราชการ

guest profile image guest
อยากทราบว่า หากว่าเราจะนับเวลาการเดินทางไปราชการ ตัวอย่างเช่น
นาย ก  ได้ไปอบรมเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  ทำหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการตั้งแต่วันที่ที่ 21 - 24 มีค.55 
 ออกเดินทางจากขอนแก่นวันที่ 21 มึค.55  เวลา 09.00 น.  กลับออกจาก กทม.วันที่ 23 มีค.55  ถึงขอนแก่น เวลา 05.00 น.  เราจะเขียนในแบบฟอร์มการขอเบิกเงินค่าเดินทางไปราชการ  เราต้อง นับเวลาการขอเบิกเป็นกี่ตัว  ตัวดิฉัน นับได้ 3 วัน กะอีก  8 ชัวโมง  หรือว่า  แต่ที่เขาเขียนเบิกมาเขาเขียนเบิก  2  วัน  20  ชม. 
อย่างไหนนับได้ถูกต้องค่ะ  ดิฉันพึ่งมีหน้าที่มาทำเอกสารเกี่ยวกับการเบิกค่าเดินทางไปราชการ  จึงยังนับวันเวลาไม่เก่ง ขอรบกวน ช่วยตอบคำถามด่วนด้วยนะค่ะ
ความคิดเห็น
guest profile guest

การนับเวลาราชการให้นับตั้งแต่เดินทางออกจากที่พัก จนถึงเดินทางกลับถึงที่พัก ตามตัวอย่าง เดินทางออกจากที่พักเวลา 9.00 น วันที่ 21 นับถึง 9.00 น.วันที่ 22 1 วัน 9.00 น.วันที่ 23 1 วัน รวม 2 วัน นับจากเวลา 9.00 น. จนถึงเวลากลับถึงที่พัก 05.00 น. ได้กี่ชั่วโมงได้ 20 ชั่วโมง เวลาเขียนในรายงานการเดินทาง ก็เขียน 2 วัน 20 ชั่วโมง ครับ

guest profile guest
กรณีระเบียบกำหนดให้นับจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ทำงานปกติ ผู้ปฏิบัติงานเดินทางออกจากบ้านพัก 07.30 น. ถึงที่ทำการซึ่งเป็นจุดนัดพบ เวลา 08.00 น. เวลา 08.30 น. เดินทางโดยรถทางการออกจากที่ทำการ การนับเวลาจะนับตั้งแต่บ้านพัก หรือที่ทำการ มีระเบียบหรือบันทึกซักซ้อมมั๊ยครับ 

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 2,462 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 1,834 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 1,758 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,207 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,353 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,330 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,466 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,747 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,213 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,608 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา