การคืนเงินค่าปรับ

guest profile image guest

เรียนทำสัญญาก่อสร้างอาคารเรียนเมื่อวันที่ 23  มีนาคม  2553 (งบประมาณปี 2553-2554)  กับบริษัท ก  กำหนดแล้วเสร็จ  450 วันและบริษัท  ก ขอขยายเวลาครั้งที่  1 จำนวน  101  วัน เนื่องจากโรงเรียนส่งมอบพื้นที่ช้า  เป็นเวลาก่อสร้าง  551  วัน  และยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ บริษัท ก ขอยายเวลาก่อสร้างครั้งที่ 2  เป็นเวลา  60  วัน  โดยบริษัททำหนังสือ อ้างมติ ครม. ปี 2554 และโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงรายการ  สัญญาสิ้นสุด 26  พฤศจิกายน  2554  แต่บริษัท ก ส่งมอบงานวันที่ 6  ธ.ค 2554  โรงเรียนจึงทำหนังสือสงวนสิธิค่าปรับ  เมื่อวันที่   10  เมษายน 2555
บริษัท ก ทำหนังสือ ถึงโรงเรียนขอคืนค่าปรับ ตามมติ ครม .ปี 2555 ข้อ 4.2 
เหตุการณ์เช่นนี้โรงเรียนต้องคืนค่าปรับให้แก่บริษัท ก  ใช่หรือไม่ค่ะ

ความคิดเห็น
guest profile guest
คืนครับ  ตามมติ ครม. ให้ขยายเวลาไปอีก 180 วัน จึงไม่เสียค่าปรับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 2,462 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 1,834 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 1,758 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,207 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,353 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,330 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,466 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,747 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,213 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,608 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา