ชุดคำสั่งหลักสำหรับสร้างเว็บเพจ HTML (Hyper Text Markup Language )

inplug profile image inplug
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> </TITLE>
</HEAD>
<BODY>

</BODY>
</HTML>//ทุกภาษาย่อมมีเอกลักษณ์เป็นของตังเอง หรือโครงสร้างเป็นของตัวเอง ภาษา HTML ก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีโครงสร้างที่ใช้งานง่าย และเข้าใจง่ายด้วย

รูปแบบโค้ด

<html>//TAG เปิดภาษา HTML
<head>
<title>::Longtime@Home</title>

</head>//ส่วน หัวของ HTML
<body bgcolor="#FFFFFF">

//ตรงนี้คือส่วนที่คุณจะใส่รายละเอียดของโฮมเพจ
//และเรายังสามารถนำ Code PHP มาแทรกในนี้ได้ด้วย

</body>
</html>//TAG ปิด HTML
ความคิดเห็น
guest profile guest
อยากรู้ว่าจะใส่กล่อง ตอบ/แสดงความเห็น แบบที่พี่ทำอยู่นี่ได้อย่างไร
inplug profile inplug

ไป   (คลิ๊ก)ที่นี่อาจจะให้คำตอบแก่ท่านครับ ผมก็กำลังศึกษาอยู่ ที่นี่เป็นแค่เพียงบันทึกการเดินทาง เท่านั้น ครับ.....
Detect language » Thai

Detect language » Thai

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

5 วันที่ผ่านมา
11 วันที่ผ่านมา
inplug Icon ชุดคำสั่งเบื้องต้นของ HTML อ่าน 5,181 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon วิธีใส่ Comment ใน HTML 2 อ่าน 17,934 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon การใช้งาน คำสั่ง IFRAME ใน HTML อ่าน 11,198 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML ทำ effect ตอนเปลี่ยนหน้า อ่าน 7,782 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML การสร้างเมนู อ่าน 9,817 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML ชุดคำสั่งในการเชื่อมโยง (Link) 1 อ่าน 9,476 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML การใช้ตารางช่วยนำเสนองาน อ่าน 4,120 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon โค๊ด HTML การแทรกภาพ (Image) 1 อ่าน 74,181 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา