ชุดคำสั่งหลักสำหรับสร้างเว็บเพจ HTML (Hyper Text Markup Language )

inplug profile image inplug
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> </TITLE>
</HEAD>
<BODY>

</BODY>
</HTML>//ทุกภาษาย่อมมีเอกลักษณ์เป็นของตังเอง หรือโครงสร้างเป็นของตัวเอง ภาษา HTML ก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีโครงสร้างที่ใช้งานง่าย และเข้าใจง่ายด้วย

รูปแบบโค้ด

<html>//TAG เปิดภาษา HTML
<head>
<title>::Longtime@Home</title>

</head>//ส่วน หัวของ HTML
<body bgcolor="#FFFFFF">

//ตรงนี้คือส่วนที่คุณจะใส่รายละเอียดของโฮมเพจ
//และเรายังสามารถนำ Code PHP มาแทรกในนี้ได้ด้วย

</body>
</html>//TAG ปิด HTML
ความคิดเห็น
guest profile guest
อยากรู้ว่าจะใส่กล่อง ตอบ/แสดงความเห็น แบบที่พี่ทำอยู่นี่ได้อย่างไร
inplug profile inplug

ไป   (คลิ๊ก)ที่นี่อาจจะให้คำตอบแก่ท่านครับ ผมก็กำลังศึกษาอยู่ ที่นี่เป็นแค่เพียงบันทึกการเดินทาง เท่านั้น ครับ.....
Detect language » Thai

Detect language » Thai

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

inplug Icon ชุดคำสั่งเบื้องต้นของ HTML อ่าน 5,097 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon วิธีใส่ Comment ใน HTML 2 อ่าน 17,403 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon การใช้งาน คำสั่ง IFRAME ใน HTML อ่าน 11,115 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML ทำ effect ตอนเปลี่ยนหน้า อ่าน 7,732 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML การสร้างเมนู อ่าน 9,739 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML ชุดคำสั่งในการเชื่อมโยง (Link) 1 อ่าน 9,426 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML การใช้ตารางช่วยนำเสนองาน อ่าน 4,069 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon โค๊ด HTML การแทรกภาพ (Image) 1 อ่าน 73,845 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon โค๊ด HTML การกำหนดสีของตัวอักษร อ่าน 9,141 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา