ชุดคำสั่งหลักสำหรับสร้างเว็บเพจ HTML (Hyper Text Markup Language )

inplug profile image inplug
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> </TITLE>
</HEAD>
<BODY>

</BODY>
</HTML>//ทุกภาษาย่อมมีเอกลักษณ์เป็นของตังเอง หรือโครงสร้างเป็นของตัวเอง ภาษา HTML ก็เป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีโครงสร้างที่ใช้งานง่าย และเข้าใจง่ายด้วย

รูปแบบโค้ด

<html>//TAG เปิดภาษา HTML
<head>
<title>::Longtime@Home</title>

</head>//ส่วน หัวของ HTML
<body bgcolor="#FFFFFF">

//ตรงนี้คือส่วนที่คุณจะใส่รายละเอียดของโฮมเพจ
//และเรายังสามารถนำ Code PHP มาแทรกในนี้ได้ด้วย

</body>
</html>//TAG ปิด HTML
ความคิดเห็น
guest profile guest
อยากรู้ว่าจะใส่กล่อง ตอบ/แสดงความเห็น แบบที่พี่ทำอยู่นี่ได้อย่างไร
inplug profile inplug

ไป   (คลิ๊ก)ที่นี่อาจจะให้คำตอบแก่ท่านครับ ผมก็กำลังศึกษาอยู่ ที่นี่เป็นแค่เพียงบันทึกการเดินทาง เท่านั้น ครับ.....
Detect language » Thai

Detect language » Thai

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

pim11 Icon หาผู้ลงทุนกับทางบริษัท Spopback อ่าน 67 2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
8 เดือนที่ผ่านมา
tinyofsky Icon nft art คือ อ่าน 359 8 เดือนที่ผ่านมา
8 เดือนที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา