โค๊ด HTML กำหนด ขนาด ลักษณะ และสีของตัวอักษร

inplug profile image inplug
ขนาด ลักษณะ และสีของตัวอักษร
ขนาดของตัวอักษร
เราสามารถกำหนดขนาดของตัวอักษรได้ 2 วิธี

1. ในกรณีที่เป็นหัวข้อ (Heading) สามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้

<H1>ขนาดใหญ่สุด</H1>
<H2>ขนาดใหญ่</H2>
<H3>ขนาดกลาง</H3>
<H4>ขนาดปกติ</H4>
<H5>ขนาดเล็ก</H5>
<H6>ขนาดเล็กสุด<H6>

2. ในกรณีทั่วไป จะใช้คำสั่ง <FONT SIZE=ค่าตัวเลข> เช่น

<FONT SIZE=3>ตัวอักษรขนาด 3</FONT> หรือ
<FONT SIZE=5>ตัวอักษรขนาด 5</FONT>

ลักษณะของตัวอักษร
ลักษณะของตัวอักษร สามารถกำหนดได้ 3 แบบคือ

<B>ตัวหนา</B>
<I>ตัวเอียง</I>
<U>ขีดเส้นใต้ตัวอักษร</U>

ชนิด(Font) ของตัวอักษร
การเลือก Font ของตัวอักษร สามารถทำได้โดยใช้คำสั่งดังนี้

<FONT FACE="ชื่อFONT"> เช่น
<FONT FACE="Ms Sans Serif">

สีของตัวอักษร
สีของตัวอักษร สามารถกำหนดได้ 2 แนวทางคือ

1. ใช้คำสั่ง <FONT COLOR=ชื่อสี> เช่น
<FONT COLOR=red>ตัวอักษรสีแดง</FONT> หรือ
<FONT COLOR=green>ตัวอักษรสีเขียว</FONT>

2. ใช้คำสั่ง <FONT COLOR=รหัสสี> เช่น
<FONT COLOR=#FF00FF>ตัวอักษรสีชมพู</FONT> หรือ
<FONT COLOR=#0000FF>ตัวอักษรสีน้ำเงิน</FONT>

เครดิต : www.yupparaj.ac.th
ความคิดเห็น
guest profile guest

Lช่O ฟีม ห๊ะ


กุเกรียน

ชอบวอทตีน

    

guest profile guest

Lช่O ฟีม ห๊ะ


กุเกรียน

ชอบวอทตีน

    

guest profile guest
<font color="#RED" size="10">ข้อความ</font> : ขนาดและสีข้อความ
firemanx profile firemanx
อ้างอิง จาก guest เมื่อ 24/8/2555 12:46:00

<font color="#RED" size="10">ข้อความ</font> : ขนาดและสีข้อความ

<font color="#RED" size="7">thank</font>
firemanx profile firemanx
อ้างอิง จาก guest เมื่อ 24/8/2555 12:46:00

<font color="#RED" size="10">ข้อความ</font> : ขนาดและสีข้อความ

<font color="#RED"><FONT SIZE=5>test</font>
guest profile guest
<B>หนาว</B>
guest profile guest
รักทุกคน
guest profile guest
<FONT COLOR=red>กรรม</FONT>
pppp2539 profile pppp2539
อ้างอิงความเห็นที่ 567790 จากคุณ แม๊ค(ไม่ใช่สมาชิก) เมื่อ 8/4/2556 9:49:00 IP:49.49.105.157

<FONT COLOR=red>กรรม</FONT>


 <a href="/RedirectExternalUrl?url=http://www.caselike.com/" target="_blank"><B><FONT SIZE=25>คลิ๊กที่นี้</FONT></B></a>   

ลองทำดูนะ


ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

5 วันที่ผ่านมา
11 วันที่ผ่านมา
inplug Icon ชุดคำสั่งเบื้องต้นของ HTML อ่าน 5,181 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon วิธีใส่ Comment ใน HTML 2 อ่าน 17,934 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon การใช้งาน คำสั่ง IFRAME ใน HTML อ่าน 11,197 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML ทำ effect ตอนเปลี่ยนหน้า อ่าน 7,782 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML การสร้างเมนู อ่าน 9,817 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML ชุดคำสั่งในการเชื่อมโยง (Link) 1 อ่าน 9,476 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML การใช้ตารางช่วยนำเสนองาน อ่าน 4,120 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon โค๊ด HTML การแทรกภาพ (Image) 1 อ่าน 74,180 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา