โค๊ด HTML การกำหนดสีของตัวอักษร

inplug profile image inplug
การกำหนดสีของตัวอักษร (เพิ่มเติม)
ตามปกติสีของตัวอักษรสามารถกำหนดโดยใช้คำสั่ง <FONT COLOR="ชื่อสี"> ได้อยู่แล้ว แต่ยังมีวิธีกำหนดสีของตัวอักษรในกรณีอื่น ๆ อีก ดังนี้

กรณีที่ 1 กำหนดสีของตัวอักษรให้เป็นสีเดียวกันทั้งหน้า
ทำได้โดยการเพิ่มเติมคำสั่ง TEXT ใน <BODY> ดังนี้

<BODY  TEXT="ชื่อสี">
เช่น
<BODY  TEXT=green>
เป็นการกำหนดให้ตัวอักษรมีสีเขียวทั้งเอกสาร

กรณีที่ 2 กำหนดสีให้กับตัวอักษรที่ใช้ในการเชื่อมโยง (Link)
ตามปกติสีของตัวอักษรที่ถูกกำหนดให้เป็นจุดเชื่อมโยงจะมีสีดังนี้
  • ก่อนคลิ๊กจุดเชื่อมโยง (เรียกว่า link) ตัวอักษรจะมีสีน้ำเงิน (blue)
  • ขณะคลิ๊กที่จุดเชื่อมโยง (เรียกว่า active link หรือ alink) ตัวอักษรจะมีสีแดง (red)
  • เมื่อคลิ๊กที่จุดเชื่อมโยงไปแล้ว (เรียกว่า visisted link หรือ vlink) ตัวอักษรจะมีสีม่วง (purple)
อย่างไรก็ตามเราสามารถเปลี่ยนสีของกรณีต่าง ๆ ข้างต้นได้ โดยใช้คำสั่ง LINK, ALINK และ VLINK เพิ่มเติมไว้ที่ <BODY> ดังนี้

<BODY  LINK="ชื่อสี"  ALINK="ชื่อสี"  VLINK="ชื่อสี">
เช่น
<BODY  LINK=green  ALINK=blue  VLINK=brown>
เป็นการกำหนดสีของตัวอักษรก่อนคลิ๊กมีสีเขียว ขณะคลิ๊กมีสีน้ำเงิน และเมื่อคลิ๊กแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล


เครดิต : www.yupparaj.ac.th
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

5 วันที่ผ่านมา
11 วันที่ผ่านมา
inplug Icon ชุดคำสั่งเบื้องต้นของ HTML อ่าน 5,181 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon วิธีใส่ Comment ใน HTML 2 อ่าน 17,934 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon การใช้งาน คำสั่ง IFRAME ใน HTML อ่าน 11,198 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML ทำ effect ตอนเปลี่ยนหน้า อ่าน 7,782 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML การสร้างเมนู อ่าน 9,817 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML ชุดคำสั่งในการเชื่อมโยง (Link) 1 อ่าน 9,476 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML การใช้ตารางช่วยนำเสนองาน อ่าน 4,120 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon โค๊ด HTML การแทรกภาพ (Image) 1 อ่าน 74,181 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา