ชุดคำสั่งในการ กำหนดพื้นหลัง (Background)

inplug profile image inplug

ชุดคำสั่งในการกำหนดพื้นหลัง (Background)พื้นหลัง หรือ Background ของเว็บเพจแต่ละหน้า สามารถกำหนดในคำสั่ง <BODY> หรือในตารางสามารถกำหนดในคำสั่ง <TABLE> หรือ <TR> หรือ <TD> มีวิธีการกำหนดได้ 2 แบบดังนี้
แบบที่ 1 การกำหนดพื้นหลังเป็นสี ใช้ชุดคำสั่งต่อไปนี้

bgcolor="ชื่อสี" หรือ bgcolor="รหัสสี" เช่น

<BODY bgcolor=red> หรือ
<TABLE bgcolor=FF00FF> เป็นต้น

แบบที่ 2 การกำหนดพื้นหลังเป็นรูปภาพ ใช้ชุดคำสั่งต่อไปนี้

background="ชื่อไฟล์" เช่น

<BODY background="tree.gif"> หรือ
<TABLE background="marble.jpg"> เป็นต้น


เครดิต : www.yupparaj.ac.th
ความคิดเห็น
guest profile guest
ชอบบบบ
guest profile guest
ทำไมหนูำทำไม่ไำด้ล่ะค่ะ
guest profile guest
ทำไมหนูำทำไม่ไำด้ล่ะค่ะ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

11 วันที่ผ่านมา
17 วันที่ผ่านมา
inplug Icon ชุดคำสั่งเบื้องต้นของ HTML อ่าน 5,185 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon วิธีใส่ Comment ใน HTML 2 อ่าน 17,981 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon การใช้งาน คำสั่ง IFRAME ใน HTML อ่าน 11,205 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML ทำ effect ตอนเปลี่ยนหน้า อ่าน 7,785 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML การสร้างเมนู อ่าน 9,819 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML ชุดคำสั่งในการเชื่อมโยง (Link) 1 อ่าน 9,483 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML การใช้ตารางช่วยนำเสนองาน อ่าน 4,122 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon โค๊ด HTML การแทรกภาพ (Image) 1 อ่าน 74,207 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา