ชุดคำสั่งในการ กำหนดพื้นหลัง (Background)

inplug profile image inplug

ชุดคำสั่งในการกำหนดพื้นหลัง (Background)พื้นหลัง หรือ Background ของเว็บเพจแต่ละหน้า สามารถกำหนดในคำสั่ง <BODY> หรือในตารางสามารถกำหนดในคำสั่ง <TABLE> หรือ <TR> หรือ <TD> มีวิธีการกำหนดได้ 2 แบบดังนี้
แบบที่ 1 การกำหนดพื้นหลังเป็นสี ใช้ชุดคำสั่งต่อไปนี้

bgcolor="ชื่อสี" หรือ bgcolor="รหัสสี" เช่น

<BODY bgcolor=red> หรือ
<TABLE bgcolor=FF00FF> เป็นต้น

แบบที่ 2 การกำหนดพื้นหลังเป็นรูปภาพ ใช้ชุดคำสั่งต่อไปนี้

background="ชื่อไฟล์" เช่น

<BODY background="tree.gif"> หรือ
<TABLE background="marble.jpg"> เป็นต้น


เครดิต : www.yupparaj.ac.th
ความคิดเห็น
guest profile guest
ชอบบบบ
guest profile guest
ทำไมหนูำทำไม่ไำด้ล่ะค่ะ
guest profile guest
ทำไมหนูำทำไม่ไำด้ล่ะค่ะ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

pim11 Icon หาผู้ลงทุนกับทางบริษัท Spopback อ่าน 130 7 เดือนที่ผ่านมา
7 เดือนที่ผ่านมา
8 เดือนที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา