การจ้างครูอัตราจ้าง

guest profile image guest

โรงเรียนจ้างครูอัตราจ้างเพื่อช่วยสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในอัตราเดือนละ ๙,๑๔๐ บาทต่อเดือนเป็นเวลา ๑ ปี  ซึ่งในการจ้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๑๐๙,๖๘๐ บาท  โรงเรียนต้องจัดจ้างด้วยวิธีการใด เนื่องจากวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท (การจ้างใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา)

ความคิดเห็น
guest profile guest
ครูอัตราจ้าง ท่านรับสมัครและสอบหรือไม่ ถ้ารับสมัครและสอบคัดเลือก ประกาศผลเรียงตามลำดับที่ และเรียกคนที่ได้อันดับ 1 มาทำงานเรื่อยลงมา คงไม่ใช้วิธีทางพัสดุหรอกครับ
การจ้างตามระเบียบพัสดุ ไม่อาจกำหนดให้ทำงานตามเวลาได้ และถ้าไม่มาสอนก็สามารถให้คนอื่นมาสอนแทนได้ ขอให้งานเสร็จเป็นใช้ได้
guest profile guest
ที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส อ.1-ม.3 ใช้เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว จ้างครูต่างชาติเดือนละ 12,000 บาทใช้ได้หรือไม่  ต้องมีการทำประกันสังคมให้ครูคนนั่นหรือไม่ ถ้ามีต้องทำอย่างบ้าง ขอบคุณค่ะ
guest profile guest
ที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาส อ.1-ม.3 ใช้เงินงบประมาณอุดหนุนรายหัว จ้างครูต่างชาติเดือนละ 12,000 บาทใช้ได้หรือไม่  ต้องมีการทำประกันสังคมให้ครูคนนั่นหรือไม่ ถ้ามีต้องทำอย่างบ้าง ขอบคุณค่ะ
guest profile guest
ต้องทำประกันสังคมครับ ไม่ได้เป็นการจ้างเหมาตามระเบียบพัสดุ ก็จ่ายเงินประกันสังคมจากเงินอุดหนุน และหักจากเจ้าตัว นำส่งประักันสังคม จบข่าว

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,282 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,444 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,206 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,495 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา