แนะนำ 5 เครื่องมือปรับ pagespeed ที่คนทำเว็บไซต์ควรรู้

jbtsaccount1 profile image jbtsaccount1

 

pagespeed หรือคะแนนประสิทธิภาพในการแสดงผลของเว็บไซต์จัดอยู่ในการทำ off – page seo ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นฐานการทำ SEO หรือ Search Engine Optimization ที่คนทำเว็บไซต์ควรรู้จัก โดยความสำคัญการแสดงผลเว็บไซต์เป็นสิ่งที่ทำให้ Search Engine ตัดสินว่าเว็บไซต์นั้นเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพพอที่จะติดอันดับต้น ๆ บนหน้าแรกของ Search Engine หรือไม่โดย 5 เครื่องมือ ทดสอบความเร็วเว็บ และปรับเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผลเว็บไซต์ที่ควรรู้ มีดังนี้

1.     GTMetrix เป็นเว็บไซต์ ตรวจสอบความเร็วเว็บ ที่ให้บริการทั้งแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่ายที่ใช้งานง่ายและครอบคลุมมากที่สุด โดย GTMetrix ไมได้ทำหน้าที่เพียงบอกถึงระยะเวลาที่ใช้ในการโหลดหน้าเว็บเท่านั้นแต่ยังบอกถึงสาเหตุที่ทำให้เว็บไซต์โหลดช้าพร้อมบอกวิธีการแก้ไขที่สามารถนำไปใช้กับเว็บไซต์และทำให้เว็บไซต์แสดงผลได้รวดเร็วมากขึ้น

2.     Google Page Speed Insights เครื่องมือการตรวจสอบประสิทธิภาพในการแสดงผลเว็บไซต์บนสมาร์ทโฟนและ Desktop โดย Google Page Speed Insights จะให้คะแนนประสิทธิภาพพร้อมอธิบายวิธีการปรับเว็บไซต์ให้มีความเร็วมากขึ้นอย่างละเอียดนอกจากนี้ภาษาเป็นภาษาไทยทำให้เข้าใจง่ายแต่ในบางครั้งสาเหตุที่ทำให้เว็บไซต์โหลดช้าอาจเป็นเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง

3.     Seoptimer เว็บไซต์ที่สามารถบอกถึงระยะเวลาในการแสดงผลพร้อมบอกจุดที่สร้างปัญหาทำให้เว็บไซต์โหลดช้าผ่านภาพกราฟิกที่ช่วยให้เข้าใจได้ง่ายรวมถึงบอกวิธีการปรับ SEO ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.     Dareboost ไม่เพียงแต่บอกระยะเวลาที่ใช้ในการ ทดสอบความเร็วเว็บ เท่านั้นแต่ยังบอกตำแหน่งที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างแม่นยำและอธิบายวิธีการแก้ไขโดยละเอียดพร้อมเปรียบเทียบการแสดงผลของเว็บไซต์คู่แข่งเพื่อให้เราทราบถึงข้อแตกต่างในการทำ SEO

5.     tools.pingdom เว็บไซต์ไม่เพียงช่วยตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการแสดงผลแต่ยังเหมาะสำหรับการใช้เช็กความถูกต้องของ code ที่ใส่ลงในเว็บไซต์เนื่องจากการใส่ code ที่ผิดพลาดย่อมส่งผลต่อการแสดงหน้าเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ

เครื่องมือ เช็คความเร็วเว็บ ทั้ง 5 เครื่องมือมีข้อดี - ข้อเสียแตกต่างกันไป การเพิ่มประสิทธิภาพในการแสดงผลของเว็บไซต์จึงอาจจำเป็นต้องใช้ 2 – 3 เครื่องมือร่วมกันเพื่อนำคำแนะนำจากหลายเครื่องมือมาแก้ไขจุดบกพร่องของเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้   pagespeed หรือการแสดงผลได้รวดเร็วมากขึ้น

นอกจากนี้การใส่ใจกับ on-page seo หรือการตั้งค่าพื้นฐานของเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐานตามที่ Search Engine กำหนดย่อมเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้เว็บไซต์ได้คะแนนประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยอาจเริ่มจากการตั้งชื่อโดเมนเนม meta tag seo หรือ คำอธิบายเว็บไซต์ การเขียนบทความ การตั้งชื่อไฟล์ภาพ ฯลฯ ให้มี Keyword หรือคำที่กลุ่มเป้าหมายค้นหาเยอะแต่มีคู่แข่งน้อยแทรกอยู่ในทุกส่วนของหน้าเว็บไซต์อย่างเหมาะสม

การปรับเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพตามคำแนะนำของเครื่องมือที่ช่วยเรื่องการแสดงผลพร้อมทำ SEO on page ควบคู่กันอย่างสม่ำเสมอจะทำให้เว็บไซต์เลื่อนสู่อันดับที่ดีที่สุดบนหน้าแรกของ Search Engine อย่างแน่นอน

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
6 วันที่ผ่านมา
inplug Icon ชุดคำสั่งเบื้องต้นของ HTML อ่าน 5,173 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon วิธีใส่ Comment ใน HTML 2 อ่าน 17,872 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon การใช้งาน คำสั่ง IFRAME ใน HTML อ่าน 11,194 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML ทำ effect ตอนเปลี่ยนหน้า อ่าน 7,778 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML การสร้างเมนู อ่าน 9,813 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML ชุดคำสั่งในการเชื่อมโยง (Link) 1 อ่าน 9,474 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon HTML การใช้ตารางช่วยนำเสนองาน อ่าน 4,115 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
inplug Icon โค๊ด HTML การแทรกภาพ (Image) 1 อ่าน 74,144 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา