เบิกค่าเช่าซื้อ

guest profile image guest
เรียน   ท่านคลังขอนแก่น

                      ขอสอบถามเรื่องการเบิกค่าเช่าซื้อค่ะ  ดิฉันมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน แต่ดิฉันไม่ได้ใช้สิทธิ์เบิกเนื่องจากอาศัยอยู่กับพี่ชายไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งได้พักอาศัยอยู่กับพี่ชายมาประมาณ ๑  ปี   ต่อมาดิฉันต้องการที่จะซื้อบ้านเป็นของตนเองในพื้นที่ที่ดิฉันปฏิบัติงานอยู่    ดิฉันจะสามารถขอใช้สิทธิเช่าซื้อได้หรือไม่ค่ะ   ถ้าได้ยื่นเรื่องเช่าซื้อได้เลยหรือไม่ค่ะ ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ     ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็น
guest profile guest
แล้วคุณมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านหรือไม่ละ ถ้ามีสิทธิก็สามารถยื่นเรื่องขอเบิกค่าเช่าซื้อได้
เจ้าหน้าที่การเงิน ส่วนมากเข้าใจผิด คิดว่าทำไมมีสิทธิแล้วไม่เบิก เมื่อไม่เบิกแต่แรก ก็ไม่มีสิทธิเบิก จึงขอให้เข้าใจใหม่ว่า  ที่ผู้มีสิทธิเบิกไม่เบิก เพราะไม่เดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย และเมื่อใดที่เดือดร้อน จึงขอใช้สิทธิ ถือเป็นการประหยัดงบประมาณให้หน่วยงานเสียอีก

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,282 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,444 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,206 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,495 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา