การข้าราชการเข้าพักบ้านพัก

guest profile image guest
การจัดคนเข้าพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการ จะต้องจัดเข้าพักให้ตรงกับตำแหน่งหรือไม่  ถ้าต้องจัดตรงกับตำแหน่ง (มีหนังสือหรือระเบียบหรือไม่ค่ะ)  เพราะมีข้าราชการอ้างว่าไม่ใช่บ้านพักที่เหมาะสมกับตำแหน่งตัวเอง จึงไม่เข้าพัก เพื่อจะขอใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน
ความคิดเห็น
guest profile guest
ทางส่วนราชการต้องกำหนดว่า บ้านพักนี้ใช้สำหรับให้ข้าราชการระดับใด เข้าพักอาศัย เช่น บ้านพัก A ให้ข้าราชการประเภททั่วไประดับชำนาญงาน หรือประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการ ลงมา
บ้านพัก B ให้ข้าราชการประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือ ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ เป็นต้น
การจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในบ้าน ก็ตามที่กำหนดไว้ละครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

11 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,292 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,451 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,215 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,497 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา