ค่าผ่อนชำระเงินกู้

guest profile image guest
กรณีสัญญากู้เงินสูงกว่าสัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน ตามระเบียบต้องยื่นหลักฐานที่สถาบันการเงินรับรองว่า หากมีการกู้เงินตามวงเงินในสัญญาดังกล่าว จะต้องมีการผ่อนชำระรายเดือนเป็นจำนวนเท่าใด  มีข้อสงสัยว่าในบันทึกต่อท้ายสัญญาเงินกู้ระบุว่า ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ปีที่ 2อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25 ส่วนระยะเวลาที่เหลืออัตราดอกเบี้ย (MRR)-1.25 ซึ่งธนาคารจะแจ้งการปรับให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตาดอกเบี้ยทำให้วงเงินผ่อนชำระรายเดือนเปลี่ยนไป ต้องให้สถาบันการเงินรับรองใหม่ว่าจะต้องผ่อนชำระรายเดือนเป็นจำนวนเท่าใดหรือไม่คะ  
ความคิดเห็น
guest profile guest
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ธนาคารก็ต้องคำนวณเงินให้ทางราชการทราบด้วย

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

11 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,292 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,451 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,215 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,497 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา