การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน

guest profile image guest

ขอเรียนปรึกษาท่านคลัง   กรณีนายยอ ได้ทำสัญญากู้เงินเพื่อผ่อนชำระราคาบ้านกับธ.อ.ส.เดือนละ 3,200 บาท โดยกำหนดส่ง 20 ปี สิทธิเบิก 3,000 บาท   ในปัจจุบัน นายยอ มีสิทธิเบิก 3,500 บาท นายยอจึงได้นำเงินสดไปจ่ายธ.อ.ส.เองเดือนละ 3,500 บาทเพื่อให้ได้เบิกเงินได้ตามสิทธิ  กรณีดังกล่าว สามารถเบิกเงินให้นายยอ ตามจำนวนที่จ่ายจริงตามใบเสร็จที่จ่ายจริงได้หรือไม่ประการใดครับ  ขอความกระจ่างด้วยครับขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ความคิดเห็น
guest profile guest
ต้องดูที่สัญญากู้เงินของ ธอส. ครับ ถ้าสัญญาเขียนว่าเดือนละ 3,200 บาท ก็เบิกได้ 3,200 บาท  แต่ถ้าเขียนว่าไม่ต่ำกว่าเดือน 3,200 บาท ก็เบิกได้เดือนละ 3,500 บาท เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินสิทธิครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

8 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,155 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,333 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,097 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,427 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,704 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,543 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,608 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,975 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,422 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,937 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา