เรียนท่านคลังขก.

guest profile image guest
ขอเรียนถามว่าการจัดงานโครงการที่เกี่ยวกับงานศาสนามีค่าซื้อดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่บูชาต้องใช้คำว่าตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาหรือซื้อดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่บูชา ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็น
guest profile guest
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นเหมาะสมและประหยัด  จ่ายเป็นค่าอะไร ก็เบิกเป็นค่าใช้จ่ายนั้นละครับ ถ้าถามผม ก็ต้องบอกว่าถ้าคุณซื้อดอกไม้มาประดับเอง ก็เป็นค่าซื้อดอกไม้ประดับโต๊ะหมู่บูชา แต่ถ้าจ้างเอกชนมาตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา ก็ใช้คำว่า ค่าจ้างตกแต่งโต๊ะหมู่บูชาครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,282 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,444 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,206 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,494 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา