การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

guest profile image guest
เนื่องจากมีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีราคาเกิน 5,000 บาท ขึ้นไป หลายรายการ  ซึ่งต้องทำ e-gp ด้วย รบกวนถามว่าการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะสามารถกระทำได้ อย่างไร
1.โดยการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุคำสั่งเดียว แล้วระบุในรายงานจัดซื้อจัดจ้างแต่ละรายการจัดซือที่มียอดเกิน 5,000 บาท   หรือ
2.โดยการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายในรายงานจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเกิน 5,000 บาท เป็นรายการไป หรือ
3.สามารถกระทำได้ทั้ง 2 วิธี
และจำเป็นหรือไม่ ที่จะต้องโหลดคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงในการทำ e-gp
ความคิดเห็น
guest profile guest
การจัดซื้อจ้ดจ้างที่มีราคาเกิน 5000 บาท ต้องทำใน e-GP
 1. รายงานขอซื้อขอจ้าง
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
เรียงตามลำดับไปเรื่อย ๆ ครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

11 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,292 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,451 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,215 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,497 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา