ค่าที่พัก

guest profile image guest
การไปราชการที่เป็นลักษณะไปร่วมงานวันสำคัญต่างๆ หรือร่วมรับฟังการชี้แจง ในต่างจังหวัดโดยผู้จัดไม่ได้จัดที่พักให้ แต่มีเลี้ยงอาหารกลางวัน และมี พขร.ไปด้วย ขอเรียนถาม ดังนี้
1. การไปราชการดังกล่าวเข้าข่ายอบรม สัมมนาหรือไม่
2. ค่าที่พักเบิกเหมาจ่ายได้หรือไม่
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงต้องหักอาหารด้วยไหมคะ
4. แล้ว พขร.ต้องคำนวณเหมือนกับเจ้าหน้าที่ไหมคะ  ถ้าหากร่วมงานด้วย
ความคิดเห็น
guest profile guest
การเดินทางไปร่วมงานวันครบรอบ วันเกิดกรม ไปรับเครื่องราชย์ การไปประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ พวกนี้ไม่ใช่การเดินทางไปราชการ จึงไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ การไปรับนโยบาย ประชุมเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ถือเป็นการเดินทางไปราชการ  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นไปตาม พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1. ตอบไปแล้ว
2. พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้เลือกได้จะเหมาจ่ายหรือจ่ายจริง
3. ไม่มีใน พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ มีแต่ค่าเบี้ยเลี้ยง
3. ใช้ พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเหมือนกัน กรณีที่พัก ต้องเหมือนกัน เหมาจ่ายก็ต้องเหมาจ่ายเหมือนกัน จ่ายจริงก็ต้องจ่ายจริงด้วย

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,282 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,444 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,206 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,495 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา