อบรม สัมมนา

guest profile image guest
1. การอบรม สัมมนามี 2 ส่วน คือ ผู้จัดและ ผู้เข้ารับการอบรม หากผู้จัดไม่จัดที่พัก อาหาร หรือจัดบางส่วน ผู้เข้าอบรมสัมมนา(บุคลากรของรัฐ) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายส่วนที่ขาดนั้นได้ (พรฎ.ไปราชการ) เช่น เบี้ยเลี้ยงหักด้วยค่าอาหารที่ผู้จัดออกให้ ถูกต้องไหมคะ
2. หากเป็นการไปราชการอื่น ที่ไม่ใช่อบรม สัมมนา ผู้จัดงานจัดอาหารให้ ตอนเบิกเบี้ยเลี้ยงต้องหักค่าอาหารเหมือนกรณีอบรม สัมมนาหรือไม่
3. การไปรับเสด็จ ถือเป็นการไปราชการหรือไม่คะ  
4. หากไม่ใช่การไปราชการเรียกว่าอะไรคะ เพราะก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว (กรม/กระทรวงจัด จำเป็นต้องไป) ต้องขออนุญาตไปราชการหรือไม่ แล้วค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (เช่น ค่าน้ำมัน) มีวิธิการเบิกอย่างไรคะ ดูระเบียบไหนคะ

                  
ความคิดเห็น
guest profile guest
1. ถูกต้องครับ
2. ใช้ พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางครับ เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามอัตราที่กำหนด
3. ความเห็นส่วนตัวครับ ไม่ถือเป็นการไปราชการ
4.  ถ้าผมไปรับเสด็จ คงไม่เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการครับ เป็นการแสดงความจงรักภักดี ราษฎรมาเฝ้ารับเสด็จก็เสียค่าใช้จ่ายของตนเอง ทำไมข้าราชการไม่เสียสละค่าใช้จ่ายส่วนตัวบ้างครับ
ผมว่าแต่ละส่วนราชการก็มีวิธีการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบอยู่แล้วครับ การหลีกเลี่ยงเป็นการขอไปราชการเรื่องอื่น ๆ ส่วนมากจะกระทำกันอยู่แล้ว
guest profile guest

กรณีการไปเข้าร่วมอบรม สัมมนาที่ผู้จัดออกค่าที่พักให้ มีอาหารเลี้ยงทุกมื้อ (ยกเว้นมื้อเย็นวันสุดท้าย) สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้หรือไม่ ถ้าเบิกได้จะเบิกจ่ายอย่างไร

guest profile guest

กรณีการไปเข้าร่วมอบรม สัมมนาที่ผู้จัดออกค่าที่พักให้ มีอาหารเลี้ยงทุกมื้อ (ยกเว้นมื้อเย็นวันสุดท้าย) สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้หรือไม่ ถ้าเบิกได้จะเบิกจ่ายอย่างไร

guest profile guest
วธีคิดค่าเบี้ยเลี้ยง ให้นับเวลาตั้งแต่ออกจากที่พัก จนเดินทางกลับถึงที่พัก คิดได้กี่วันก็คูณเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง แล้วหักค่าอาหารที่ผู้จัดจัดเลี้ยงว่ากี่มื้อ ก็คุณด้วยอัตรา 1/3 ของค่าเบี้ยเลี้ยง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 240 บาท ค่าอาหารก็มื้อละ 80 บาท สมมุติเลี้ยง 5 มื้อ เป็นเงิน 400 บาท คุณคิดค่าเบี้ยเลี้ยงได้ 2 วัน เป็นเงิน 480 บาท คุณก็จะเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ 80 บาท
o.k. นะครับ
guest profile guest
อ้างอิง จาก guest เมื่อ 7/2/2556 14:05:00

วธีคิดค่าเบี้ยเลี้ยง ให้นับเวลาตั้งแต่ออกจากที่พัก จนเดินทางกลับถึงที่พัก คิดได้กี่วันก็คูณเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง แล้วหักค่าอาหารที่ผู้จัดจัดเลี้ยงว่ากี่มื้อ ก็คุณด้วยอัตรา 1/3 ของค่าเบี้ยเลี้ยง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 240 บาท ค่าอาหารก็มื้อละ 80 บาท สมมุติเลี้ยง 5 มื้อ เป็นเงิน 400 บาท คุณคิดค่าเบี้ยเลี้ยงได้ 2 วัน เป็นเงิน 480 บาท คุณก็จะเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ 80 บาท
o.k. นะครับ
ok. ขอบคุณมากค่ะ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

8 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,156 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,333 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,097 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,427 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,704 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,543 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,608 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,975 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,422 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,937 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา