การเบิกค่าพาหนะระหว่างฝึกอบรม

guest profile image guest
เรียน ท่านคลัง 
- ขอหารือเกี่ยวกับการเบิกค่าพาหนะเดินทางไปราชการ เนื่องจากมีข้าราชการในหน่วยงานได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ที่ กทม. เป็นระยะเวลา ๑ เดือน เศษ (๔ก.พ. -๑๑มี.ค. ๕๖) ในการฝึกอบรมหยุดวันเสาร์-อาทิตย์ โดยระหว่างการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมเดินทางกลับขอนแก่น ๑ ครั้ง อยากทราบว่าค่าพาหนะดังกล่าวสามารถเบิกได้หรือไม่ค่ะ
-ขอบคุณมากค่ะ
ความคิดเห็น
guest profile guest
ไม่ได้ครับ  เนื่องจากการขออนุมัติเดินทางไปราชการ เป็นการขออนุมัติตั้งแต่ออกจาบ้านพัก จนเสร็จสิ้นการฝึกอบรม และเดินทางกลับถึงที่พัก
 ซึ่งระหว่างเข้ารับการฝึกอบรม สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้อยู่แล้ว การเดินทางกลับขอนแก่น เป็นการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเอง จึงไม่สามารถเบิกได้

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,282 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,444 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,206 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,495 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา