เบิกให้บุคคลภายนอก

guest profile image guest
กรณีให้พระไปนิเทศโรงเรียนร่วมกับศึักษานิเทศก์ สมารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงให้พระในอัตราไม่เกินวันละ 240 บาท ได้หรือไม่ มีหนังสือเทียบตำแหน่งหรือไม่้คะ
ความคิดเห็น
guest profile guest
โรงเรียนของสงฆ์หรือครับ การไปนิเทศก์งานเป็นเรื่องของศึกษานิเทศก์ไม่ใช่หรือครับ ทำไมต้องนำพระสงฆืไปด้วยครับ
guest profile guest

เรียนท่านคลังสมเจตน์
         ค่าอาหาร และ ค่าเช่าทีพัก ของการฝึกอบรมบุคคลภายนอกเบิกอัตราเดิมตามระเบียกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ใช่ไหมคะ
          ขอบคุณค่ะ  

guest profile guest
เป็นโครงการโรงเรียนดีศรีตำบลของ สพฐ. ที่กำหนดให้ศึกษานิเทศก์ร่วมกับพระ 2 รูป เอกชน 2 คน ซึ่งแต่งตั้งโดย สพฐ. ร่วมกันประเมินโรงเรียน   ที่แต่งตั้งจากเอกชน 2 คน ก็ไม่ได้เป็นข้าราชการ สรุปแล้วทั้งที่มาจากเอกชนและพระสงฆ์จะเบิกเบี้ยเลี้ยงได้หรือไม่ ดูจากหนังสือที่เทียบตำแหน่งก็ไม่มี แต่ไม่ทราบว่าหนังสือกระทรวงการคลังเดิมที่เคยกำหนดว่าหากไม่มีการเทียบตำแหน่้งไว้ให้เบิกในระดับ 1 ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าคะ ช่วยตอบด่วนนะคะ ขอบคุณมากคะ 

guest profile guest
ใช้ครับ (คุณ lai)
กรณีไม่จัดหรือจัดให้ไม่ครบ ใช้ ฉบับที่ 3 ครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

8 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,155 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,333 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,097 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,427 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,704 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,543 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,608 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,975 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,421 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,937 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา