การยืมเงิน

guest profile image guest
เรียน ท่านคลังจังหวัดขอนแก่น
        ขอสอบถามเกี่ยวกับการยืมเงิน ดังนี้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดส่งสัญญาการยืมเงิน วันที่ 18 มกราคม 2556 เพื่อใช้จัดโครงการในวันที่ 24 มกราคม 2556 แต่ปรากฎว่าผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติในสัญญาการยืมเงิน ในวันที่ 28 มกราคม 2556 เมื่อนำสัญญาการยืมเงินดังกล่าวมาส่งที่งานการเงิน ก็ถูกปฏิเสธการให้ยืมเงินเนื่องจากได้เลยกำหนดจัดประชุมแล้ว แต่แนะนำให้นำเอกสารมาเบิกจ่าย อยากสอบถามว่า
        1. จะสามารถยืมเงินได้หรือไม่
        2. ใช้ระเบียบใด หรือใช้ดุลยพินิจ
ความคิดเห็น
guest profile guest
1. การยืมเงิน เป็นการยืมเพื่อไปสำรองค่าใช้จ่ายตามที่ขอยืม เมื่อได้ดำเนินการไปแล้ว ก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องยืมเงินอีก
2. ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน นำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551ข้อ 54 การอนุมัติให้ยืมเงินเพื่อใช้ในราชการ ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้เฉพาะเท่าที่จำเป็น
หมายเหตุุ ถ้าท่านมีความจำเป็นก็ชี้แจงให้ผู้มีอำนาจทราบว่า จำเป็นต้องนำเงินไปจ่ายให้เจ้าหนี้ เพราะเจ้าหนี้ต้องการเงินสด และได้ตกลงกับเจ้าหนี้ไว้แล้ว

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

8 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,155 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,333 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,097 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,427 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,704 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,543 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,608 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,975 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,422 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,937 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา