การตรวจสุขภาพประจำปี

guest profile image guest
ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 สามารถเบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพให้กับบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิใช่หรือไม่
ความคิดเห็น
guest profile image guest

ไม่ใช่ครับ  เพราะได้เขียนไว้ตอนท้ายว่าตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ตอนนี้กระทรวงการคลังกำหนดให้เฉพาะตัวผู้มีสิทธิเท่านั้น ยังไม่ได้กำหนดให้กับบุคคลในครอบครัว  รอหน่อยนะครับ
ขณะนี้กำลังปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องของการตรวจสุขภาพให้เหมาะสม เพราะการตรวจในปัจจุบันไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 1,614 11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 1,438 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 1,543 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,057 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,106 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,223 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,382 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,615 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,057 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,334 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา