ค่าใช้จ่ายในการประชุม

guest profile image guest
ปัจจุบัน ค่าอาหาร และค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุม (ซึ่งไม่เข้าข่าย คชจ.ฝึกอบรม) เบิกได้ไม่เกินกี่บาท  ยึดระเบียบใด   ยังต้องยึดมาตรการประหยัดตามมติ ครม.เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2552 หรือไม่ ที่กำหนด ให้เบิกค่าอาหารในการประชุม ไม่เกิน 80 บาท ต่อมื้อต่อคน
ความคิดเห็น
guest profile guest
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0506/ว24 ลงวันที่ 6 ก.พ. 2556

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท เอกชน 50 บาท ค่าอาหาร 120 บาท
guest profile guest
ขอสอบถามหน่อยค่ะ ถ้าเราจัดอบรมโดยมีผู้ได้รับคำสั่งให้เข้ารับการอบรม จำนวน 70 คน สั่งอาหารพร้อมอาหารว่างตามจำนวนคนที่ได้รับคำสั่ง  แต่ในวันอบรมจริงมีผู้เข้ารับการอบรม 69 คน เวลาทำเบิกค่าอาหารต้องจ่าย 70 หรือ 69 คะ ขอบคุณค่ะ
guest profile guest
คุณทำสัญญากับผู้รับจ้างทำอาหารกี่คนละครับ คุณก็ต้องทำ 70 คน ถ้าคนมาเท่าไรเบิกเท่านั้น คนทำสัญญาจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายละครับ  โดยหลักแล้วก็สามารถเบิกจ่ายได้ตามจำนวนที่ทำสัญญาครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 2,586 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 1,921 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 1,799 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,257 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,417 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,365 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,486 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,792 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,233 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,655 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา