เบิกค่ารักษาพยาบาล รพ.เอกชน

guest profile image guest
เรียน ท่านคลัง
      
         ขอเรียนถามว่า การเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ บิดา มารดา ของข้าราช กรณีรักษาโรงพยาบาลเอกชน สามารถเบิกจ่ายได้หรือยังคะ

ขอบพระคุณค่ะ

ความคิดเห็น
guest profile guest
โรงพย่บาลเอกชน ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ครับ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งทางโรงพยาบาลเอกชนจะเรียกเก็บกับ สปสช. โดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียเงินครับ ยกเว้นส่วนเกินที่ผู้ป่วยต้องจ่ายซึ่งไม่สามารถนำมาเบิกกับทางราชการได้
guest profile guest

เรียน ท่านคลัง
             เคยพาแม่เข้าโรงพยาบาลเอกชนเนื่องจากกระเพาะทะลุ ความดันลดเหลือ 90 / 60(จะไปรพ.รัฐกลัวว่าจะเสียชีวิตก่อนตอนรอ)  ส่วนใหญ่ รพ.เอกชนจะเลือกเก็บจากผู้ป่วยเพราะไม่ต้องยุ่งยากไปเรียกเก็บสปสช.ต้องเสียเงินค่ารักษา 5 วัน 7 หมื่นกว่าบาท  เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นฉุกเฉินหรือไม่  เคยให้การเงินไปถามห้องคลังบอกให้เก็บใบเสร็จไว้ต่อไปอนาคตอาจจะเบิกได้ เป็นจริงหรือเปล่าครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

8 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,155 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,333 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,097 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,427 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,703 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,543 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,608 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,975 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,421 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,937 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา