สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

guest profile image guest
กรณีโอนไปจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสังกัด สพฐ. ซึ่งเดิมเบิกค่าเช่าบ้านไม่ได้ แต่ตอนนี้กรมบัญชีกลางให้เบิกได้แล้ว แต่ติดปัญหาตรงคำร้องขอโอนระบุไว้ว่าไม่ขอเบิกค่าเช่าบ้าน (จริงๆ ระบุมาขอเบิก แต่หน่วยงานที่รับโอนให้เหตุผลว่าเบิกไม่ได้ ถ้าเบิกได้ก็จะให้เขียนว่าขอเบิก /จึงให้เขียนใหม่ว่าไม่ขอเบิกค่าเช่าบ้าน) หากประสงค์จะเบิกค่าเช่าบ้านจะเบิกได้หรือไม่  หน่วยงานที่รับโอนจะช่วยเหลือได้หรือไม่ เพราะแสดงเจตนามาแต่แรกประสงค์เบิก แต่เมื่อหลักเกณฑ์ไม่ให้ จึงได้ระบุไปว่าไม่ขอเบิก  แต่ ณ ปัจจุบันสามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ จึงอยากใช้สิทธิ์ที่เสียไปนาน 2 ปีกว่า หากหน่วยงานที่รับโอนจะให้เบิกแม้ว่าจะระบุไม่ขอเบิกค่าเช่าบ้านในคำร้องขอโอนจะทำได้หรือไม่ ขัดแย้งกับคำร้องขอโอนหรือเปล่า จะมีปัญหาภายหลังหรือไม่ ขอบคุณครับ
ความคิดเห็น
guest profile guest
คำวินิจฉัยของกรมบัญชีกลางใช้ตั้งแต่วันที่วินิจฉัย ก่อนหน้านั้นได้วินิจฉัยว่าเบิกไม่ได้ ฉนั้นผู้ที่ย้ายก่อนหน้านี้จึงไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ สำหรับคำขอโอนได้ระบุว่าไม่ขอเบิกค่าเช่าบ้าน เป็นสัญญาผูกพันระหว่างตัวผู้ขอโอนกับส่วนราชการที่รับโอน ไม่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ จึงอยู่ในดุลยพินิจของส่วนราชการที่รับโอนจะพิจารณา

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,282 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,444 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,206 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,495 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา