ค่าเช่าบ้าน

guest profile image guest
กรณี ขรก. ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านในท้องที่ ก ต่อมาขอโอนไปท้องที่ ข โดยปกติสามารถนำสิทธิการเบิกค่าผ่อนชำระเงินกู้ไปขอเบิกกับท้องที่ ข ได้ใช่หรือไม่ แต่ทางราชการจัดบ้านพักให้ แล้วจะทำอย่างไร
ความคิดเห็น
guest profile guest
ไม่สามารถนำสิทธิการเช่าซื้อไปใช้ต่อได้เลย ต้องเป็นไปตามมาตรา 7 ถ้าทางราชการจัดที่พักให้ ก็ต้องเข้าพักอาศัย ถ้าไม่พักอาศัย ก็หมดสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

8 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,155 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,333 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,097 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,427 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,703 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,543 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,608 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,975 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,421 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,937 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา