รบกวนค่าเช่าบ้านอีกรอบ

guest profile image guest
กรณีผ่อนชำระค่าบ้าน โดยเงินกู้มากกว่าราคาบ้าน ให้ธนาคารคำนวณเท่าราคาซื้อบ้าน
แต่ในกรณีที่ข้าราชการให้สิทธิ กบข. จะมีดอกเบี้ยช่วงปีแรกถูกกว่าเช่น MRR-2 ในปีแรก ปีที่ 2 MRR-1 และปีีที่ 3 MRR-0.5 ตลอดอายุสัญญา
ถ้าให้ธนาคารยืนยันยอดการผ่อนชำระ แล้วธนาคารยืนยัน ว่าปีแรกต้องผ่อน สมมุติ 3000 ปีที่สอง 4000 ปีที่ 3 เป็นต้นไปตลอดอายุสัญญา ผ่อนเดือนละ 4700 บาท 

แสดงว่า ปี แรก ถ้าข้าราชการ จ่ายจริง 5000 ธนาคารคำนวณ 3000 สิทธิเบิกได้ 3500 ก็เบิก 3000 
ต่อมาปีที่ 2 จ่ายจริง 5500 ธนาคารคำนวณไว้ 4000 สิทธิเบิกได้ 3500 ก็เบิก 3500
ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป จ่ายจริง 6000 ธนาคารคำนวณไว้ 4700 สิทธิเบิกไ้ด้ 3500 ก็เบิก 3500
หลังจากนั้นหากสิทธิข้าราชการเบิกได้ 4000 ก็จะเบิกได้ 4000 ใช่ไหมค่ะ

เวลาข้าราชการเบิกเราจะต้องดูตามปี 1 ปี 2 ปี 3 ตลอดอายุสัญญาไหมค่ะ
ความคิดเห็น
guest profile guest
คุณเข้าใจถูกต้องแล้วครับ
guest profile guest
ขอบคุณค่ะ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

8 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,155 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,333 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,097 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,427 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,704 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,543 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,608 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,975 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,422 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,937 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา