หน้าฎีกา

guest profile image guest
สวัสดีคะท่านอาจารย์

ขอเรียนถามอาจารย์คะ ว่า ตอนนี้ทางโรงเรียนยังไม่มีผู้อำนวยการมาดำรงตำแหน่ง แต่ทางเทศบาลได้มีคำสั่งให้ ผ.อ. ของ อีกโรงเรียนมาปฏิบัตราชการระหว่างที่รอ สอบบรรจุ ขณะนี้ผ.อ ท่านนี้ได้ได้มีคำสั่งให้อาจารย์อาวุโสในโรงเรียนรักษาราชการแทน และมีอำนาจลงนามเบิกถอน โดยไม่ต้องมีลายเว็นต์ ผ.อ. ท่านนี้ สิ่งที่อยากเรียนถามอาจารย์ คือ ว่า ตรงหน้าฎีกาดิฉัน ต้องพิมเป็นชื่อใคร ตรงหัวหน้าหน่วยคลัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้ลงนามนะคะ  
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

2 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,276 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,437 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,206 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,493 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา