การจ้างเหมารถตู้ไปราชการ

guest profile image guest
ขอสอบถาม กรณีที่จ้างเหมารถตู้ ซึ่งในทะเบียนรถระบุว่า "ห้ามรับจ้างหรือเช่า" เนื่องจาก เป็นทะเบียนรถส่วนบุคคล
ไม่ทราบว่า จะผิดระเบียบพัสดุหรือไม่ครับ เนื่องจากไม่เป็นผู้มีอาชีพโดยตรง ขอความกระจ่ายด้วยครับ
ความคิดเห็น
guest profile guest
เมื่อทราบว่าไม่ให้รับจ้างหรือเช่า แล้วเรายังเช่าอยู่ก็ไม่ถูกต้องแล้วครับ
guest profile guest
นายสั่้ง

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,282 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,444 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,206 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,494 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา