หารือเบิกค่าเช่าบ้าน กรณีย้ายเพิ่มเติม

guest profile image guest
อ้างอิงจากคำถามเดิม--->http://www.bkk1.in.th/Topic.aspx?TopicID=342175

คำถามที่ ๑  กรณีข้าพเจ้ายังไม่ได้ย้ายกลับ แล้วข้าพเจ้าเลิกใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน จากบ้านเช่าของตนเองที่ จังหวัด ข  แล้วหันไปใช้สิทธิเบิก โดยนำหลักฐานจากการเช่าบ้านของ ภรรยาตนเอง ที่ อำเภอเมือง จังหวัด ก มาเบิกแทน ได้หรือไม่

คำถามที่ ๒ "การย้ายตามคำขอในท้องที่เดิม ไม่ทำให้หมดสิทธิ"

ประโยคนี้ที่ท่านเคยให้ความเห็นไว้ ท่านอ้างอิงได้จากไหนครับ   ต่างจากกรณีของผมตรงไหนอย่างไรครับ

ความคิดเห็น
guest profile guest
ภรรยาคุณใช้สิทธิเบิกบ้านหลังนั้นแล้ว ถ้าคุณจะใช้สิทธิก็ให้ภรรยาเลิกใช้สิทธิแล้วคุณใช้สิทธิแทน

2.ตอบไปแล้ว ตามมาตรา 7

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

5 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,068 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,266 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,018 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,392 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,658 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,510 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,576 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,936 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,381 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,878 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา