การจ้างเหมาบริการบุคคลต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่แล้ว

guest profile image guest

ขอเรียนถามว่า ได้ขออนุมัติในหลักการเพื่อขอจ้างเหมาบริการบุคคล ซึ่งเป็นการจ้างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ไว้ 6 เดือน (ต.ค.56 – มี.ค.57) เพราะ พรบ.งบประมาณ พ.ศ.2557 ยังไม่ประกาศใช้ โดยใช้ พรบ.งบประมาณ พ.ศ.2556 ไปพลางก่อน โดยวิธีตกลงราคา วงเงินจ้าง 90,000 บาท (จ่ายรายเดือนๆ ละ 15,000 บาท)  แต่ส่วนกลางโอนงบประมาณมาให้ 12 เดือน วงเงิน 180,000 บาท 
คำถาม
: สามารถจ้างโดยวิธีตกลงราคา ระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค.56 – มี.ค.57) ได้หรือไม่ หรือ ต้องจ้างทั้งวงเงินที่ได้รับคะ

ความคิดเห็น
guest profile guest
การจ้างต่อเนื่อง ใช้วิธีพิเศษ โดยต้องหาผู้รัจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2556 กรณีหาผู้รับจ้างในปี 2557 ไม่สามารถจ้างย้อนหลังได้ ต้องจ้างทั้งวงเงินที่ได้รับ มิฉนั้นจะเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

5 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,068 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,266 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,018 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,392 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,658 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,510 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,576 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,936 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,381 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,878 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา