สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อ

guest profile image guest
เรียนท่านอาจรย์

ขอสอบถามครับ
ผมเป็นข้าราชการได้กู้เงินซื้อบ้านร่วมกับภรรยา (ไม่ได้จดทะเบียนสมรส) กับธนาคารแห่งหนึ่งโดย ธนาคาร ได้ทำสัญญา ๒ ส่วนคือ
๑.ภรรยาผมกู้โดยใช้สิทธิพนักงานซึ่งกู้ได้ดอกเบี้นถูกมาก โดยกู้ได้ 1,400,000 บาท หักเงินที่บัญชีภรรยาเดือนละ 5400 บาท
๒.ผมและภรรยากู้ร่วมกันอีก 1,200,000 บาท โดยไม่ได้แจ้งสัดส่วนว่าใครกู้เท่าไหร่ และได้หักเงินที่บัญชีภรรยาผมเช่นกัน เดือนละ 8000 บาท

กรณีนี้ผมจะสามารถเบิกค่าเช่าซื้อได้ไหมครับ เนื่องจาก ธ.ไม่หักบัญชีผมเลย ถ้าเบิกได้จะเบิกได้เท่าไร

และถ้าผมแก้ปัญหาโดยการไปจดทะเบียนสมรส แต่เป็นหลังจากทำสัญญากู้เงินกับธนาคารแล้ว จะช่วยอะไรได้ไหมครับ

ขอบคุณครับ
ความคิดเห็น
guest profile guest
คุณไม่ได้ทำสัญญากู้เงินแล้วจะเบิกค่าเช่าบ้านได้อย่างไรกันเล่าครับ
guest profile guest
เรียน อาจารย์
     ข้าราชมาช่วย เป็นการประจำ เบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่
    เพราะเบิกค่าเช่าบ้านได้อยู่แล้ว  จึงอยากถาม
   อาจารย์  มีหลักเกณฑ์ข้อไหนที่บอกเรื่องนี้บ้างคะ
   ขอบคุณค่ะ
guest profile guest
หลักเกณฑ์ก็บอกไปหลายครั้งแล้ว ถ้ามีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน สามารถทำได้ 3 กรณี

1. เช่าบ้าน

2. เช่าซื้อบ้านในท้องที่ที่ปฎิบัติราชการ

3. นำบ้านที่เคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่อื่น มาเบิกในท้องที่นี้

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

7 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,118 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,302 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,048 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,412 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,678 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,530 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,593 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,960 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,406 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,912 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา