การจัดซื้อจัดจ้างเมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ

guest profile image guest
ขอเรียนหารือท่านคลัง เรื่องการทำสัญญาจ้างเหมา หรือการจัดหา จัดซื้อพัสดุ เมื่อเริ่มต้นไปงบประมาณใหม่ เริ่มทำรายงานขอซื้อขอจ้าง  หรือเริมก่อหนี้ผูกพัน ได้ตั้งแต่เมื่อใด
ความคิดเห็น
guest profile guest

การก่อหนี้ผูกพันจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว มาตรา 23 พรบ.งบประมาณ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

9 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,210 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,382 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,147 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,451 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,736 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,566 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,625 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 3,001 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,445 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา