คลังจังหวัด ขอลาไปอยู่นครสวรรค์

guest profile image guest
เรียน สมาชิกทุกท่าน
             ผมได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการที่จังหวัดนครสวรรค์  จึงลาทุกท่าน หากท่านสนใจอยากจะสอบถาม โปรดติดตามไปที่เว็บไซด์ของสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ คาดว่าน่าจะใช้ได้ในเดือนธันวาคม (ตอนนี้ยังไม่มีหัวข้อกระดานข่าว) ตอนนี้ก็สอบถามมาทาง line ก็ได้นะครับ 0817087075
ความคิดเห็น
guest profile guest
ยินดีต้อนรับท่านสู่ภาคเหนือตอนล่างครับ  ท่านอยู่ขอนแก่นก็ได้รบกวนสอบถามท่านบ่อยมากๆ  ท่านมาอยู่นครสวรรค์คงได้รบกวนท่านอีกเช่นเคย  ท่านมีอะไรให้รับใช้ก็บอกกล่าวได้นะครับ  ผมอยู่กำแพงเพชร ยินดีอย่างยิ่งครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

8 ปีที่ผ่านมา
guest Icon ขอถามกรณีเบิกค่าเช่าบ้าน 98 อ่าน 23,095 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การนับเวลาเพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยง 16 อ่าน 23,064 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 14 อ่าน 19,288 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเบิกค่าพาหนะกรณีไปอบรม 31 อ่าน 16,059 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 5 อ่าน 15,650 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเบิกค่าขนย้าย 10 อ่าน 14,013 9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา