คลังจังหวัด ขอลาไปอยู่นครสวรรค์

guest profile image guest
เรียน สมาชิกทุกท่าน
             ผมได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการที่จังหวัดนครสวรรค์  จึงลาทุกท่าน หากท่านสนใจอยากจะสอบถาม โปรดติดตามไปที่เว็บไซด์ของสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ คาดว่าน่าจะใช้ได้ในเดือนธันวาคม (ตอนนี้ยังไม่มีหัวข้อกระดานข่าว) ตอนนี้ก็สอบถามมาทาง line ก็ได้นะครับ 0817087075
ความคิดเห็น
guest profile guest
ยินดีต้อนรับท่านสู่ภาคเหนือตอนล่างครับ  ท่านอยู่ขอนแก่นก็ได้รบกวนสอบถามท่านบ่อยมากๆ  ท่านมาอยู่นครสวรรค์คงได้รบกวนท่านอีกเช่นเคย  ท่านมีอะไรให้รับใช้ก็บอกกล่าวได้นะครับ  ผมอยู่กำแพงเพชร ยินดีอย่างยิ่งครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

10 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การนับเวลาเพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยง 16 อ่าน 23,624 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
guest Icon ขอถามกรณีเบิกค่าเช่าบ้าน 98 อ่าน 23,613 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 14 อ่าน 19,700 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเบิกค่าพาหนะกรณีไปอบรม 31 อ่าน 16,237 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 5 อ่าน 16,025 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเบิกค่าขนย้าย 10 อ่าน 14,445 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา