สอบถามการเบิกค่าเช่าบ้านกรณีโอนย้ายจากส่วนราชการอื่นมาส่วนท้องถิ่น

guest profile image guest
ปี 2545 บรรจุราชการครั้งแรกที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี กรมสรรพากร ต่อมาปี 2550 ย้ายไปรับราชการที่อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ กรมสรรพากร ต่อมาปี 2553 ได้โอนย้ายมารับราชการสังกัด อบต. ที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ขณะนั้นบ้านพักข้าราชการว่างอยู่แต่ไม่ได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเพราะอาศัยอยู่กับมารดา  ต่อมาปี 2555 คู่สมรสได้ทำสัญญากู้เงินซื้อบ้านกับธ.อาคารสงเคราะห์ที่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ซึ่งขณะนั้นบ้านพักข้าราชการมีคนเข้าพักอยู่แล้ว อยากทราบว่าสามารถเบิกค่าเช่าบ้าน(เช่าซื้อ)ได้หรือไม่
ความคิดเห็น
somjate_m profile somjate_m
ตอนคุณย้ายไปสังกัด อบต. ทาง อบต. ได้จัดบ้านพักให้เข้าพักอาศัยหรือไม่ ถ้าจัดแล้วคุณไม่เข้าพัก  ก็หมดสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน จนกว่าบ้านพักหลังนั้นจะพัง สูญสลายไป  แต่ถ้าไม่ได้จัด ก็ยังมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านอยู่ครับ

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ กระดานข่าว

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

11 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,582 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,705 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา