ค่าการศึกษาบุตร

guest profile image guest
มหาวิทยาลัยของรัฐ เก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  ปีละ 40,000  บาท เก็บครั้งเดียว  ถามว่า ผู้เบิกจะเบิกเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เพียงครั้งเดียว คือเทอม 1 จำนวน 20,000  บาท ได้หรือไม่ 
ความคิดเห็น
guest profile guest
ได้ซิครับ เพราะให้เบิกจ่ายปีละไม่เกิน 20000 บาท

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

Dee555 Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 423 7 เดือนที่ผ่านมา
7 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,922 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,955 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา