ผู้อนุมัติ

guest profile image guest
กรณีหัวหน้าส่วนราชการยืมเงินทดรองราชการ   และเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  หัวหน้าส่วนจะเป็นทั้งผู้ยืมเงิน ผู้ขอเบิก  และผู้อนุมัติ ใช่หรือไม่ค่ะ
ความคิดเห็น
guest profile guest
ถูกทุกข้อครับ  ผมไปราชการไม่มีเงินส่วนตัว ก็ต้องยืมเงินราชการ ซึ่งเป็นสิทธิที่สามารถยืมได้  เมื่อไปราชการก็ต้องเขียนรายงานการเดินทาง  จึงเป็นผู้ขอรับเงิน  และในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อเจ้าหน้าที่ผ่านรายการมา  จึงเป็นผู้อนุมัติตามหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ  เวลายืมเงินทดรองราชการ ผู้อนุมัติเงินยืมก็คือหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค ผมก็ต้องอนุมัติเงินยืมของผมเองอีก  เวลาเบิกเงินงบประมาณ ผู้อนุมัติให้เบิกเงินงบประมาณก็คือหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค ก็คือ ผมอีกนะแหละ  ทำไงได้ก็ปฎิบัติตามระเบียบทุกประการแล้วครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 2,586 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 1,921 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 1,799 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,257 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,417 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,365 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,486 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,792 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,233 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,655 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา