ขยายอายุใบอนุญาต ขับรถส่วนบุคคลชนิดชั่วคราวจากเดิมมีอายุเพียง 1 ปี เพิ่มเป็น 2 ปี

uttaradit profile image uttaradit
กรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ขยายอายุใบอนุญาต ขับรถส่วนบุคคลชนิดชั่วคราวจากเดิมมีอายุเพียง 1 ปี เพิ่มเป็น 2 ปี พร้อมปรับอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้องกับอายุใบอนุญาตที่เพิ่มขึ้น มีผลตั้งแต่ 23 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป!!! 
.
นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศให้ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถสามล้อส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชนิดชั่วคราวที่ออกให้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สามารถมีอายุการใช้งานได้ 2 ปี และอำนวยความสะดวกเพิ่มให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด 1 ปี โดยสามารถขอเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (อายุ 5 ปี) ได้ตั้งแต่ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวครบ 1 ปี จนถึง 2 ปีเต็ม ในอัตราค่าธรรมเนียมเดิมคือ 100 บาทนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการของค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถที่ต้องสอดคล้องกับอายุใบอนุญาตขับรถ ตามข้อเท็จจริง กระทรวงคมนาคมจึงได้ประกาศกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิดชั่วคราวตามอายุใบอนุญาตที่ขยายให้ก่อนหน้านี้ ประกอบด้วย ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวปรับ จากเดิมมีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียม 100 บาท เป็นมีอายุ 2 ปี ค่าธรรมเนียม 200 บาท, ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลชั่วคราว จากเดิมมีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียม 50 บาท เป็นมีอายุ 2 ปี ค่าธรรมเนียม 100 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว จากเดิมมีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียม 50 บาท เป็นมีอายุ 2 ปี ค่าธรรมเนียม 100 บาท โดยทั้งหมดมีค่าคำขออีก 5 บาท ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะรับเป็นใบอนุญาตขับรถรูปแบบใหม่หรือแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตแบบสมาร์ทการ์ดที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีในกลุ่มประเทศอาเซียน จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก 100 บาท แต่หากไม่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถแบบสมาร์ทการ์ด สามารถขอรับเป็น รูปแบบเดิม (แบบกระดาษ) ก็ได้ โดยชำระค่าธรรมเนียมในอัตราปกติ ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับอายุของใบอนุญาต ขับรถที่เพิ่มขึ้นจาก 1 ปี เป็น 2 ปีแล้ว เท่ากับว่าผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด เพราะระยะเวลาของใบอนุญาตขับรถก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
.
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การปรับเพิ่มอายุใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวเป็นการเพิ่มประโยชน์และขยายโอกาสให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้มีเวลาในการดำเนินการขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตมากขึ้น โดยสามารถ ขอเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (อายุ 5 ปี) ได้ตั้งแต่ได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวครบ 1 ปี จนถึง 2 ปี เช่น หากได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราวในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ใบอนุญาตจะสิ้นอายุวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 แต่สามารถขอเปลี่ยนชนิดจากประเภทชั่วคราวเป็นใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (อายุ 5 ปี) ได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด
ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

uttaradit Icon GPS ตามที่กรมการขนส่งกำหนด อ่าน 938 8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา