การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัย ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

uttaradit profile image uttaradit

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
อันเนื่องมาจากการประสบภัย ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ประกาศกรมการขนส่งทางบก 
แบบคำขอ 
ใบรับรองแพทย์  

สอบถามข้อมูลได้ที่ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

 http://www.roadsafefund.com/#!blog&id=326ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
uttaradit Icon GPS ตามที่กรมการขนส่งกำหนด อ่าน 354 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา