เอกสารใช้แนบเบิกจ่าย

guest profile image guest
อยากสอบถามเอกสารใช้แนบการเบิกจ่ายค่าบัตรเข้าชมสถานที่(กรณีศึกษาดูงาน)
จำเป็นต้องมีหางบัตรของทุกคนที่เข้าชมด้วยรึเปล่าค่ะ นอกเหนือจากใบเสร็จรับเงินความคิดเห็น
guest profile guest
ระเบียบไม่ได้กำหนดให้ใช้กากตั๋ว  มีหลักฐานการจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงินก็เพียงพอแล้วครับ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 2,457 1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 1,831 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 1,757 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,205 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
thai173 Icon สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้าน อ่าน 3,350 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
patsadu Icon การติดตั้งโช๊คประตูห้องทำงาน อ่าน 1,329 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
naraphon Icon คำถามเกี่ยวกับการสอบราคา อ่าน 1,465 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
pps2111 Icon การเบิกเงินบำรุงการศึกษา อ่าน 2,745 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
puibanna Icon ลาออกจากราชการ อ่าน 2,212 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
armies Icon หารือค่าเช่าบ้าน 1 อ่าน 4,605 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา