เบิกค่าเช่าซื้อ

guest profile image guest
บรรจุครั้งแรกที่ อำเภอ ก ปี 39
 - ปี 43 ได้รับคำสั่งย้ายไป อำเภอ ข และได้เข้าพักกับบ้านพักข้าราชการของภรรยาซึ่งอยู่คนละสังกัดที่อยู่อำเภอ ข (ภรรยาไม่มีสิทธิืเบิกค่าเช่าบ้านเพราะบรรจุครั้งแรก อำเภอ ข
 -  ปี 45  ทำการเช่าซื้อบ้านในอำเภอ ข แต่บ้านที่เช่าซื้ออยู่ไกลจากที่ทำงานและไม่สะดวกในการเดินทางจึงไม่ได้ทำการย้ายเข้าบ้านที่เช่าซื้อและไม่ได้ทำเรื่องเบิกค่าเช่าซื้อ  
 - ปี 46 ได้ขายบ้านซึ่งยังติดภาระผ่อนส่งธนาคารอยู่  
 - ปี 52  ได้ทำการกู้เงินธนาคารเพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตน  และได้ย้ายออกจากบ้านพักของภรรยาเพื่อเข้าอยู่บ้านที่ปลูกสร้าง  ขอเรียนถามว่าจะสามารถนำใบเสร็จชำระเงินกู้บ้านที่สร้าง ปี 52 มาเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่
ความคิดเห็น
guest profile guest
ไม่สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้ครับ เนื่องจากคุณมีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิของตนเองที่ อำเภอ ข แล้ว ถึงแม้จะโอนกรรมสิทธิไปไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
เหตุผล คุณได้ซื้อบ้านในปี 45 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิของคุณแล้ว จึงถือว่าคุณมีบ้านเป็นของตนเอง ตั้งแต่ปี 45 ถึงแม้จะขายบ้านไป ก็ไม่ทำให้คุณเกิดสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านแต่อย่างใด
guest profile guest
ขอสอบถามกรณีที่คุณสมเจตน์ได้ตอบคำถามไปนะคะ ว่าเหตุใดจึงถืออว่าคุณผู้สงสัยมีเคหสถานอันเป็นกรรมสิทธิของตนเองที่อำเภอ ข แล้ว ตั้งแต่ปี 45 เนื่องจากคุณผู้สงสัยได้ให้ข้อมูลว่า เมื่อปี 45 ได้เช่าซื้อบ้านในอำเภอ ข และปี 46 ได้ขายบ้านไป ซึ่งบ้านหลังนั้นก็ยังติดภาระผ่อนกับธนาคารอยุ่ จิงๆแล้ว ถ้าเช่าซื้อบ้าน ถือว่ากรรมสิทธิ์ยังไม่ได้เป้นของผู้เช่าซื้อ ไม่ใช่หรือคะ  ขอความกระจ่างด้วยนะคะ  ขอบคุณค่ะ
guest profile guest

ตาม พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้นำมาตรา 9 มาใช้โดยอนุโลม 
กรณีที่ถาม ถ้าผู้ซื้อไม่มีกรรมสิทธิ ก็ไม่สามารถขายได้ครับ แสดงว่ามีกรรมสิทธิจึงขายได้

guest profile guest
เข้าใจแล้วค่ะ  ขอบคุณคุณสมเจตน์มากค่ะ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,282 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,444 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,206 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,494 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา