การเบิกค่าเช่าบ้านกรณีมีคำสั่งให้คืนบ้านพัก

guest profile image guest
กรณีโอนย้ายต่างท้องที่ ราชการจัดบ้านพักครอบครัวให้เพื่อประหยัดค่าเช่าบ้าน  ต่อมาบัานพักถูกรื้อ ราชการจัดแฟลตให้พักคับแคบกว่าเดิมเพราะเป็นแฟลตสำหรับคนโสด จึงไปซื้อบ้านอยู่คนละอำเภอที่ทำงานเพื่อใช้เก็บของ  ไม่ได้อาศัยอยู่แฟลตประจำ ไปๆมาๆระหว่างแฟลตกับบ้าน ต่อมา ทางหน่วยงานออกระเบียบให้เจ้าหน้าที่อยูแฟลต  4 วัน ต่อสัปดาห์  ผู้มีอำนาจจัดการบ้านพักมีคำสั่งให้คืนบ้านพักเนื่องจากผิดระเบียบอยู่แฟลตไม่ถึง 4วัน  ต่อสัปดาห์ แต่เรายังมีความจำเป็น ต้องพักอยู่ ถ้าออกไปเช่าบัาน กรณีนี้เบิกค่าเช่าบ้านในท้องที่ทำงานได้หรือไม่  หรือเบิกค่าเช่าซื้อต่างอำเภอที่ทำงานได้หรือไม่
ความคิดเห็น
guest profile guest
ข้อมูลไม่ครบถ้วน เอาเป็นว่า คุณโอนมาจากท้องที่อื่น ไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน เนื่องจากทางราชการจัดทีพักให้  ต่อมาทางราชการมีคำสั่งให้ออกจากที่พักของทางราชการ  แสดงว่าทางราชการไม่ได้จัดทีพักให้  และคุณไม่มีเคหสถานอันเป็นกรรมกสิทธิของตนเองและคู่สมรสในอำเภอที่ปฎิบัติราชการ  คุณย่อมมีสิทธิเบิืกค่าเช่าบ้านได้  สำหรับค่าเช่าซื้อต้องซื้อในท้องที่ที่ปฎิบัติราชการเท่านั้น ต่างท้องที่ไม่สามารถนำมาเบิกเป็นค่าเช่าบ้านได้

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,282 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,444 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,206 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,494 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา