การเบิกค่าพาหนะในการฝึกอบรม

guest profile image guest
กรณี มีโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานต่างจังหวัด มีการเช่าเหมาพาหนะไปเป็นหมู่คณะทั้งสนง.และในการขออนุญาตไปราชการแยกขอระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ กับคณะ
ไปก่อน กลับทีหลัง และมาขอเบิกค่าเดินทางไปราชการ(พาหนะ) สามารถเบิกได้หรือไม่
ถ้าไม่ได้ใช้ระเบียบใดแนบ 

ความคิดเห็น
guest profile guest

การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้องเบิกตามความเป็นจริง  ข้อเท็จจริง หัวหน้าส่วนราชการเดินทางไป - กลับอย่างไร ก็เขียนรายงานการเดินทางไปตามนั้น  ส่วนคณะเดินทางไปราชการอย่างไร ก็เขียนรายงานการเดินทางไปตามนั้น
หัวหน้าส่วนราชการและคณะ มีความจำเป็นต้องเดินทางไปก่อน และกลับหลัง ก็เขียนรายงานการเดินทางตามความเป็นจริง จบข่าว

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,282 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,444 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,206 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,495 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา