ค่าการศึกษาบุตร

guest profile image guest
ใบเสร็จฯ ร.ร.สาธิต ม.ขอนแก่น  1.ค่าห้องสมุดอิเล็คทรอนิค ปีละ 300 บาท 2.ค่าบำรุงการศึกษา เทอมต้น unit F 2,660 บาท 3.ค่าโครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เทอมต้น unit F 750 บาท   ตามประกาศ ข้อ 4 ค่าบำรุงการศึกษา  4.2 ค่าห้องเรียนพิเศษฯ  ภาคเรียนละ 300 บาท  4.3 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ ระดับประถม ภาคเรียนละ 2,360 บาท  4.4 ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ ภาคเรียนละ 750 บาท    ขอเรียนถามว่า  ในกรณีที่ใบเสร็จฯ  ของทางโรงเรียนออกให้ข้อความไม่ตรง ว.390  จะยึดเอาตามประกาศของทางโรงเรียนหรือยึดเอาตามใบเสร็จฯ ของทางโรงเรียน  ประกอบการเบิกจ่ายฯ
ความคิดเห็น
guest profile guest

ดูที่ประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าตรงตาม ว 390 หรือไม่ ถ้าตรงก็นำมารวมกันแล้วไปดูว่าเกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือไม่ ถ้าไม่เกินก็เบิกได้ตามนั้น ถ้าเกินก็เบิกตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

11 วันที่ผ่านมา
2 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
3 เดือนที่ผ่านมา
khwantrakul Icon การเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน 1 อ่าน 3,292 2 ปีที่ผ่านมา
2 ปีที่ผ่านมา
Sticker Icon เบิกค่าเช่าบ้าน อ่าน 2,451 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
rotsukon101 Icon การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม อ่าน 2,215 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
Sinsub Icon บัตรฟรีทการ์ด อ่าน 1,497 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา