สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น

กระดานข่าว

สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น
 เป็นคลังสมองทางเศรษฐกิจที่มีคุณค่า  กำกับดูแลและบริหารการจ่ายเงินของแผ่นดิน  เพื่อนำพาความเจริญเติบโตสู่จังหวัดขอนแก่น

6 - 84573
8 ปีที่ผ่านมา
7 - 84104
8 ปีที่ผ่านมา
8 - 83829
8 ปีที่ผ่านมา
9 - 83479
8 ปีที่ผ่านมา
10 - 83149
8 ปีที่ผ่านมา
12 - 82753
8 ปีที่ผ่านมา
14 - 81906
8 ปีที่ผ่านมา
15 - 81846
8 ปีที่ผ่านมา
16 - 81680
8 ปีที่ผ่านมา
18 - 80888
8 ปีที่ผ่านมา
20 - 80698
8 ปีที่ผ่านมา
21 - 80464
8 ปีที่ผ่านมา
22 - 80438
8 ปีที่ผ่านมา
23 - 80344
8 ปีที่ผ่านมา
24 - 80058
8 ปีที่ผ่านมา
25 - 79882
8 ปีที่ผ่านมา
26 - 79815
8 ปีที่ผ่านมา
27 - 79439
8 ปีที่ผ่านมา
28 - 79165
8 ปีที่ผ่านมา
29 - 78948
8 ปีที่ผ่านมา
30 - 78910
8 ปีที่ผ่านมา
32 - 78852
8 ปีที่ผ่านมา
33 - 78740
8 ปีที่ผ่านมา
34 - 77977
8 ปีที่ผ่านมา
35 - 77973
8 ปีที่ผ่านมา
36 - 77956
8 ปีที่ผ่านมา
39 - 77728
8 ปีที่ผ่านมา
40 - 77598
8 ปีที่ผ่านมา
42 - 77194
8 ปีที่ผ่านมา
44 - 77134
8 ปีที่ผ่านมา
45 - 76843
8 ปีที่ผ่านมา
46 - 76804
8 ปีที่ผ่านมา
47 - 76798
8 ปีที่ผ่านมา
48 - 76734
8 ปีที่ผ่านมา
49 - 76689
8 ปีที่ผ่านมา